2016

החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, בשיתוף האיחוד האירופי, ובמסגרת תכנית ENPARD - European Neighborhood Programme for Agriculture and Rural Development  ארחה ב-13 וב-14 בספטמבר 2016 סמינר בנושא "אסדרה של קשרי המסחר בשיווק פירות וירקות טריים".

ברקע לעריכת הסמינר נמצאת הריכוזיות ההולכת וגוברת במקטע הסיטוני ובמקטע הקמעוני בשיווק פירות וירקות טריים. ריכוזיות זו, יחד עם חיי המדף הקצרים של פירות וירקות, מחלישה את כוח המיקוח של החקלאים מול הסיטונאים והקמעונאים, ועלולה לאפשר פרקטיקות מחסור שפוגעות בחקלאים. משרד החקלאות ופיתוח הכפר בוחן אפשרויות למניעת ניצול יחסי הכוחות הלא שווים. 

לצורך כך הוזמנו מהאיחוד האירופי מומחים למבנה ואסדרה של שרשרת הערך במסחר בפירות ובירקות. נושא הגינות המסחר בשיווק תוצרת חקלאית מעסיק מאוד את החקלאים והמחוקקים במדינות השונות באיחוד האירופי בשנים האחרונות. היו מספר ועדות ברמת האיחוד האירופי שבחנו את הנושא. בכ-20 מדינות באיחוד האירופי קיימת היום רגולציה שמטרתה למנוע ניצול יחסי כוחות לא שווים והתנהגות בלתי הוגנת במסחר בתוצרת חקלאית, מתוכן 15 עם חקיקה שנקבעה בחמש השנים האחרונות. מדינות אחרות מנסות לקדם פתרונות וולונטריים: אמנות למסחר הוגן במסגרתן מתחייבים משווקים וחקלאים לכבד כללים למסחר הוגן. אמנות אלה כוללות בדרך כלל מנגנון לפתרון סכסוכים.

להלן תקצירים ומצגות של ההרצאות שהוצגו בסמינר, וסיכום ההרצאות והדיון עם בעלי עניין שהתקיים במסגרת הסמינר:

סיכום הסמינר וההרצאות שהוצגו בו

התנהגות בלתי הוגנת במסחר בפירות וירקות טריים באירופה (תקציר ומצגת) 

Unfair Trading Practices, issues in the Fresh Fruit and Vegetable sector, Jean-Marie Codron - תקציר

Unfair Trading Practices, Jean-Marie Codron - מצגת

יוזמות וולונטריות לקידום כללי מסחר הוגנים באירופה והשפעתן (תקציר ומצגת) 

 

הרגולציה בעולם למניעת התנהגות בלתי הוגנת במסחר בתוצרת חקלאית (תקציר ומצגת)

 

האם כלים נוספים יכולים לשפר את תפקוד שרשרת הערך בשיווק פירות וירקות? (מצגת על התארגנות מגדלים, מצגת דיווח מחירים ופערי תיווך)

 

חלופות לאסדרה של קשרי המסחר בין החקלאים לסיטונאים ולקמעונאים בישראל (מצגת)

חלופות לאסדרה של קשרי המסחר בין חקלאים לסיטונאים ולקמעונאים בישראל, ד"ר יעל קחל