2016

להלן סיכום המלצות ועדת המחירים בנושא הפיקוח על פערי התיווך במקטע הפירות והירקות.
המלצת הוועדה היא להחיל חובת דיווח על קמעונאים וסיטונאים, וכן על אלו המשמשים בשני התפקידים.
בטרם תובא ההמלצה לשרים, ועדת המחירים פונה אל ציבור העוסקים בתחום על מנת לאפשר העברת הערות לעיון הוועדה.

את ההערות ניתן להעביר עד ליום 16.6.2016 לכתובת המייל: prices@moag.gov.il
במסמך מודפס אשר לא יעלה על שני עמודים.

 

לעיון בסיכום הדיון המלא של ועדת המחירים מיום 9.5.16.pdf

 

 

מדד עלות ייצור גפן (יולי 2020)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/wine_index_july20.aspxמדד עלות ייצור גפן (יולי 2020)
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 3 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/matara_price_qtr3_2020.aspxהודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 3 2020
השוואת מחירי צרכן של פירות וירקות: ישראל מול מדינות שונותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/compare_prices.aspxהשוואת מחירי צרכן של פירות וירקות: ישראל מול מדינות שונות