2016

להלן סיכום המלצות ועדת המחירים בנושא הפיקוח על פערי התיווך במקטע הפירות והירקות.
המלצת הוועדה היא להחיל חובת דיווח על קמעונאים וסיטונאים, וכן על אלו המשמשים בשני התפקידים.
בטרם תובא ההמלצה לשרים, ועדת המחירים פונה אל ציבור העוסקים בתחום על מנת לאפשר העברת הערות לעיון הוועדה.

את ההערות ניתן להעביר עד ליום 16.6.2016 לכתובת המייל: prices@moag.gov.il
במסמך מודפס אשר לא יעלה על שני עמודים.

 

לעיון בסיכום הדיון המלא של ועדת המחירים מיום 9.5.16.pdf

 

 

ראש השנה כבר בפתח: משרד החקלאות מפרסם את נתוני הצריכה של המאכלים הפופולאריים בראש השנהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/netunei_zricha.aspxראש השנה כבר בפתח: משרד החקלאות מפרסם את נתוני הצריכה של המאכלים הפופולאריים בראש השנה
מחיר המטרה לרבעון 4 לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/Rivon4.aspxמחיר המטרה לרבעון 4 לשנת 2019
מחיר המטרה לרבעון 3 לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/Matara_Price3.aspxמחיר המטרה לרבעון 3 לשנת 2019