2016

מחקר כדאיות בניית מותג מקומי בירקות ופירות טריים התמקד בבדיקת היתכנות של בניית מותג מקומי.  למותג מקומי שיאגד מוצרי חקלאות טריים תחת קורת גג אחת יש הצדקה אם לירקות ולפירות המיוצרים במקום הגיאוגרפי ישנן איכויות הנובעות מתנאים אקלימיים, תנאי קרקע או ידע שיוצרים ייחוד (להלן מותג גאוגרפי) או כתוצאה מנכונות של צרכנים לתמוך בתעשייה מקומית, בערכי לאום ובסקטור החקלאי. תמיכה זו, אם קיימת,  באה לידי ביטוי בהעדפה של תוצרת חקלאית מקומית באיכות דומה (או טובה יותר) תוך נכונות לשלם יותר עבור התוצרת המקומית.

רק אם תימצא כדאיות לבניית ותחזוקת מותג מקומי שיאגד את הפירות והירקות המקומיים יש לבדוק איזה שם מותג יתאים יותר לצורך זה.

כדאיות בניית מותג מקומי בירקות ופירות טריים - מחקר

כדאיות בניית מותג מקומי בירקות ופירות טריים - תקציר

בחינת היתכנות למיתוג מקומי לאומי ואזורי של מוצרי חקלאות טרייה - מצגת

 

 

משרד החקלאות ישקיע כ-60 מיליון ₪ להקמת המרכז הלאומי החדש שיקדם פיתוח מוצרי מזון חדשניים בעלי תכונות משופרותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/National_genes_center.aspxמשרד החקלאות ישקיע כ-60 מיליון ₪ להקמת המרכז הלאומי החדש שיקדם פיתוח מוצרי מזון חדשניים בעלי תכונות משופרות
אירועי Agrisrael 4.0https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Agrisrael.aspxאירועי Agrisrael 4.0
Electronic Books collection of the Kimron Veterinary Institute Libraryhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/sfarim/Pages/New_items_received_2017.aspxElectronic Books collection of the Kimron Veterinary Institute Library