2016

מחקר כדאיות בניית מותג מקומי בירקות ופירות טריים התמקד בבדיקת היתכנות של בניית מותג מקומי.  למותג מקומי שיאגד מוצרי חקלאות טריים תחת קורת גג אחת יש הצדקה אם לירקות ולפירות המיוצרים במקום הגיאוגרפי ישנן איכויות הנובעות מתנאים אקלימיים, תנאי קרקע או ידע שיוצרים ייחוד (להלן מותג גאוגרפי) או כתוצאה מנכונות של צרכנים לתמוך בתעשייה מקומית, בערכי לאום ובסקטור החקלאי. תמיכה זו, אם קיימת,  באה לידי ביטוי בהעדפה של תוצרת חקלאית מקומית באיכות דומה (או טובה יותר) תוך נכונות לשלם יותר עבור התוצרת המקומית.

רק אם תימצא כדאיות לבניית ותחזוקת מותג מקומי שיאגד את הפירות והירקות המקומיים יש לבדוק איזה שם מותג יתאים יותר לצורך זה.

כדאיות בניית מותג מקומי בירקות ופירות טריים - מחקר

כדאיות בניית מותג מקומי בירקות ופירות טריים - תקציר

בחינת היתכנות למיתוג מקומי לאומי ואזורי של מוצרי חקלאות טרייה - מצגת

 

 

Electronic Books collection of the Kimron Veterinary Institute Libraryhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/sfarim/Pages/New_items_received_2017.aspxElectronic Books collection of the Kimron Veterinary Institute Library
סיפרייה מכון וטרינרי דו"ח שנתי - 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/toldot_sifria/Pages/sifria_vet_2019.aspxסיפרייה מכון וטרינרי דו"ח שנתי - 2019
Publications of KVI researchers 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/maamarim_machon/Pages/Publications-of-KVI-researchers-2019.aspxPublications of KVI researchers 2019