2017

​​מאז שנת 2010 נאמד הגידול השנתי בכמות האבוקדו המשווקת בעולם ב- 150,000 עד 200,000 טון לשנה. היקף השיווק הנוכחי של אבוקדו נאמד ב- 1.6 - 1.7 מיליון טון בשנה. הביקוש לאבוקדו גדל בקצב מהיר יותר מאשר ההיצע והביקוש לזן האס דינמי במיוחד.

בחמש השנים האחרונות הגידול בהיקף הייצור במדינות דרום אמריקה התרחב מאוד, בפרט בפרו. הייצור במרכז אמריקה יותר מאשר הוכפל.​

אבוקדו מהזן האס ממשיך להמריא​


 

 

רשימת בעלי רישיון למכירת זרעים 2020-2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/rishyon_zraim_19-20.aspxרשימת בעלי רישיון למכירת זרעים 2020-2019
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_09_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019
ראש השנה כבר בפתח: משרד החקלאות מפרסם את נתוני הצריכה של המאכלים הפופולאריים בראש השנהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/netunei_zricha.aspxראש השנה כבר בפתח: משרד החקלאות מפרסם את נתוני הצריכה של המאכלים הפופולאריים בראש השנה