2017

​​מאז שנת 2010 נאמד הגידול השנתי בכמות האבוקדו המשווקת בעולם ב- 150,000 עד 200,000 טון לשנה. היקף השיווק הנוכחי של אבוקדו נאמד ב- 1.6 - 1.7 מיליון טון בשנה. הביקוש לאבוקדו גדל בקצב מהיר יותר מאשר ההיצע והביקוש לזן האס דינמי במיוחד.

בחמש השנים האחרונות הגידול בהיקף הייצור במדינות דרום אמריקה התרחב מאוד, בפרט בפרו. הייצור במרכז אמריקה יותר מאשר הוכפל.​

אבוקדו מהזן האס ממשיך להמריא​