2017

​ועדת המחירים התכנסה בהמשך לפנייה אשר עסקה בשאלת החלת פיקוח מחירים מכוח חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, תשנ"ו-1996 (להלן: החוק) על מוצרי חמאה המיובאים לישראל מחו"ל.

לסיכום הדיון בוועדת מחירים בנושא חמאות מיובאות

 

 

 

ראש השנה כבר בפתח: משרד החקלאות מפרסם את נתוני הצריכה של המאכלים הפופולאריים בראש השנהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/netunei_zricha.aspxראש השנה כבר בפתח: משרד החקלאות מפרסם את נתוני הצריכה של המאכלים הפופולאריים בראש השנה
מחיר המטרה לרבעון 4 לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/Rivon4.aspxמחיר המטרה לרבעון 4 לשנת 2019
מחיר המטרה לרבעון 3 לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/Matara_Price3.aspxמחיר המטרה לרבעון 3 לשנת 2019