2017

​​

לטובת עידוד התוצרת המקומית משרד הכלכלה והתעשייה ומשרד החקלאות בשיתוף עם התאחדות התעשיינים והתאחדות האיכרים בישראל מודיעים על התחלת יישום סימון פירות וירקות מקומיים בתו "מיוצר בישראל" החל מיום ראשון הקרוב​

שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן: "הוספת סימון "מיוצר בישראל" לתוצרת החקלאית בדומה למוצרים התעשייתיים, המתבצע כבר מספר שנים, תרחיב משמעותית את סל המוצרים המסומנים כתוצרת כחול לבן, ומהווה נדבך נוסף במאמצים המושקעים על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לעידוד ייצור מקומי והעדפת תוצרת הארץ למען קידומן של התעשייה והחקלאות וחיזוקה של הכלכלה הישראלית."

שר החקלאות, אורי אריאל: "התו החדש יאפשר לחקלאים הישראליים גאווה מקומית, ויחזק את הקשר עם הצרכן. אני בטוח שהציבור יעדיף לקנות תוצרת מקומית כחול-לבן ולתמוך בחקלאים הישראליים."


מטה כחול לבן במשרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף משרד החקלאות, התאחדות האיכרים והתאחדות התעשיינים בישראל, פועלים לסימון התוצרת החקלאית המקומית (פירות וירקות) בתו כחול-לבן "מיוצר בישראל". הסימון יאפשר לצרכנים לזהות בקלות את התוצרת המקומית ולרכוש אותה בביטחון מלא בנוגע למקום ייצורה. הסימון בתו יגדיל להערכת המשרדים את המודעת הצרכנית לנושא וירומם את גאוותם של המגדלים. התו הוא וולונטרי, ופתוח להצטרפות לכל חקלאי המגדל בישראל פירות וירקות, בהתאם לנוהל ההצטרפות.

הסימון יהיה בדומה לסימון המוצרים האחרים, על ידי סמליל ומלווה בכיתוב "מיוצר בישראל" ובפרטי המגדל. הסימון יוטבע על המארז או לחילופין על כל פרי וירק מתוצרת ישראלית הנמכרים בתפזורת, באמצעות מדבקה. רשימת החקלאים שיקבלו את התו תתפרסם באתר מוצרי "כחול-לבן": www.madeinisrael.gov.il.

התאחדות האיכרים תרכז את הפניות מהחקלאים לקבלת התו, תבדוק ותאשר אותן, ותעביר את המלצתה למטה "מיוצר בישראל" (כחול-לבן) בהתאחדות התעשיינים בישראל, אשר יאשר את הבקשה, וישלח לחקלאים את הסמליל. השירות אינו כרוך בתשלום, והינו וולונטרי לשיקול דעתו של החקלאי. 

בשל החשיבות הרבה שמשרדי הממשלה והצרכנים מייחסים לתו זה, יערכו ביקורות של נציגי משרד הכלכלה והתעשייה, משרד החקלאות והתאחדות האיכרים בבתי העסק, מכוני מיון, אחסון ובבתי האריזה. הביקורות תעשנה במטרה לבדוק את העמידה בתנאים, או במקרה של קבלת תלונה על חשד שבית העסק אינו פועל בהתאם לכללים. אם החקלאי המגדל הינו גם יבואן, יהיה עליו לאחסן את התוצרת העצמית שלו, ולטפל בה במתחם נפרד מהתוצרת המיובאת בכדי להיות זכאי לקבלת התו. 

אורי צוק בר, סמנכ"ל החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה במשרד החקלאות: "התו 'מיוצר בישראל' יבדל את התוצרת המקומית מתוצרת מיובאת ויאפשר לצרכן להעדיף את התוצרת המקומית הטרייה בביטחון מלא במקורה. אנו מעריכים כי הסימון בתו ירומם את גאוותם של החקלאים המקומיים, ויעודד אותם להביא לשוק תוצרת טובה וממותגת הודות למדבקה".

נעמה קאופמן-פס, המשנה למנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה, והממונה על התעשייה: "התעשייה הישראלית מובילה את הצמיחה, הכלכלה והתעסוקה. לרכישת מוצרים  מיוצרים בישראל חשיבת רבה להמשך הצעדתה של התעשייה הישראלית קדימה והרחבת התעסוקה. סימון מוצרים חקלאיים בתו "מיוצר בישראל" (כחול לבן) יסייע לצרכנים לזהות מוצרים המיוצרים בישראל, לבצע בחירה בסל מוצרים הכולל גם מוצרים ישראלים ובתוך כך לתמוך גם בחקלאות ובכלכלת ישראל.  

אלי כהן, יו"ר מטה "מיוצר בישראל (כחול-לבן)" בהתאחדות התעשיינים בישראל: "מהלך משלים ומבורך זה, לסימון תוצרת חקלאית טרייה, ולהגברת המודעות בקרב הציבור הרחב להבחנה בין תוצרת כחול-לבן לבין מוצרים ביבוא, יסייע בהכרח לחיזוקה של החקלאות, התעשייה והכלכלה הישראלית. התאחדות התעשיינים בישראל רואה בחיזוק הקשר, ובשיתוף הפעולה המלא בין החקלאות לתעשייה המקומית, כמוטיב מרכזי לביסוסה של הכלכלה הישראלית ושל תוצרת "כחול לבן". אנו, בהתאחדות התעשיינים בישראל, נעמיד לרשות החקלאים את כל העזרה, הליווי והתמיכה הנדרשים לקבלת תו "מיוצר בישראל" לסימון תוצרתם החקלאית הטרייה".

​חקלאים המעוניינים להשתתף בפרויקט יכולים לפנות לגב' ציפי פרידקין במשרד החקלאות בדוא"ל Tsipip@moag.gov.il​ או בטלפון: 03-9485799

 

 

תנובת החלב של הפרה הישראלית היא מהגבוהות ביותר בעולםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/milk_shavuot.aspxתנובת החלב של הפרה הישראלית היא מהגבוהות ביותר בעולם
בשל חג עיד אל פיטר, חג סיום חודש הרמדאן, עלול להיווצר מחסור בעופות טריים ברשתות השיווקhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/fresh_chickens_ramadan.aspxבשל חג עיד אל פיטר, חג סיום חודש הרמדאן, עלול להיווצר מחסור בעופות טריים ברשתות השיווק
סיכום ניטור סלמונה בתרנגולות לביצי הטלה - אפריל, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/salmonela_hatala_4-20.aspxסיכום ניטור סלמונה בתרנגולות לביצי הטלה - אפריל, 2020