2017

החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה ואגף אגרואקולוגיה וגד"ש (גידולי שדה) בה"מ(שירות ההדרכה והמקצוע) במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מזמינים ליום
עיון בנושא קידום ייצור חקלאי בר קיימא, בהשתתפות מומחים מהאיחוד האירופי. מטרות יום העיון:

  • הכרות עם כלים שונים לקידום ייצור חקלאי ידידותי לסביבה מהניסיון שהצטבר באיחוד האירופי, אופן יישומם, לקחים שנלמדו ותובנות לעתיד.
  • השוואה מהנעשה באירופה וזיהוי הכלים הרלבנטיים לתנאי החקלאות בישראל​

יום העיון יתקיים ביום רביעי, 21 ביוני 2017 , 8:30 עד 13:30 , במשרד החקלאות ופיתוח הכפר באודיטוריום ע"ש כהן, מנהל המחקר החקלאי, בית דגן.

מצורפת הזמנה ליום עיון בנושא קידום ייצור חקלאי בר קיימא הזמנה לכנס

 

 

סיוע בגיוס כוח אדם לחקלאות באמצעות לשכות התעסוקהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2020/Pages/help_farmers.aspxסיוע בגיוס כוח אדם לחקלאות באמצעות לשכות התעסוקה
המלצות להתנהלות בחוות סוסים במזג אוויר שרביhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/susim_sharav.aspxהמלצות להתנהלות בחוות סוסים במזג אוויר שרבי
תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/nohal_shtachim_ptuchim_2020.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2020