2017

החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה ואגף אגרואקולוגיה וגד"ש (גידולי שדה) בה"מ(שירות ההדרכה והמקצוע) במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מזמינים ליום
עיון בנושא קידום ייצור חקלאי בר קיימא, בהשתתפות מומחים מהאיחוד האירופי. מטרות יום העיון:

  • הכרות עם כלים שונים לקידום ייצור חקלאי ידידותי לסביבה מהניסיון שהצטבר באיחוד האירופי, אופן יישומם, לקחים שנלמדו ותובנות לעתיד.
  • השוואה מהנעשה באירופה וזיהוי הכלים הרלבנטיים לתנאי החקלאות בישראל​

יום העיון יתקיים ביום רביעי, 21 ביוני 2017 , 8:30 עד 13:30 , במשרד החקלאות ופיתוח הכפר באודיטוריום ע"ש כהן, מנהל המחקר החקלאי, בית דגן.

מצורפת הזמנה ליום עיון בנושא קידום ייצור חקלאי בר קיימא הזמנה לכנס

 

 

תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/Reproduction_2019.aspxתמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים 2019
רשימת משתלות עצי פרי המאושרות 2020 – 2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspxרשימת משתלות עצי פרי המאושרות 2020 – 2019
נוהל להערות הציבור - תמיכה לגריטת ספינות מכמורת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2019/Pages/draft_grita.aspxנוהל להערות הציבור - תמיכה לגריטת ספינות מכמורת 2019