2017

 • ​​ערך התפוקה של התוצרת החקלאית בישראל בשנת 2016 הסתכם בכ-30 מיליארד ש"ח, עלייה של 3% בהשוואה לערך התפוקה בשנת 2015.
 • ה​​גידולים הצמחיים היוו כ-59% מערך התפוקה, וגידולי בעלי החיים היוו כ-41% מערך התפוקה. 
 • עלויות הייצור ג​​​דלו ב- 0.3%, התוצר המקומי עלה, הפיצויים והתקבולים לחקלאים ירדו ב-6.9% והיתרה לחקלאי עלתה בכ- 7.3%.
 • מספ​​​ר המועסקים בחקלאות עמד על 75 אלף מועסקים, עלייה של 5%, בהשוואה לשנת 2015.
 • מדד מח​​ירי התשומות בחקלאות רשם הוזלה של 1.2%. הירידה במדד הושפעה בעיקר מהירידה במדד מחירי התשומות בבעלי חיים (3.3%-).
 • מדד מחירי הצ​​​רכן לתוצרת חקלאית טרייה ירד ב 1.0%, לעומת ירידה של 0.5% במדד המחירים לצרכן הכללי.
 • היריד​​ה במדד התוצרת החקלאית הטרייה הושפעה בעיקר ממדד המחירים של תוצרת טרייה לבשר עופות ודגים שירד ב- 1.9% ומדד מחירי החלב ומוצריו שירד ב- 3%.
 • נתוני ה​​אספקה של פירות וירקות טריים לשוק המקומי עומדים בשנת 2016 על 220 ק"ג בנפש, נתון זה מלמד על המשך המגמה היציבה משנת 2008. אם זאת בהסתכלות ארוכת טווח בין השנים 2000-2016, ניתן לראות ירידה של כמעט 18% באספקה לנפש של ירקות ופירות טריים שמצביעה על ירידה בצריכה לנפש.
 • מאז ​​שנת 2007 ישנה ירידה ביצוא החקלאי הטרי במונחים ריאליים.  
 • ערך הייצ​​וא החקלאי עמד על 1.15 מיליארד דולר בשנת 2017, לעומת 1.17 מיליארד דולר בשנת 2015, ירידה של 1.5%. חלק מירידה זו מוסבר מירידות מחירים בשוקי היעד החשובים רוסיה והאיחוד האירופי וכן מהיחלשות האירו שגרמה לפגיעה ביצואנים לאירופה.
 • הירקות​​ העיקריים ביצוא היו תפו"א, גזר ופלפלים שהיוו יחד 91% מסך כמות הירקות ליצוא. לעומת זאת, הפירות העיקריים שיוצאו היו אבוקדו, תמרים, מנגו ורימונים, שהיוו 93% מסך כמות הפירות ליצוא.
 • המכ​​ר הכמותי של ירקות ברשתות השיווק בשנת 2016 היה נמוך ב- 7% בהשוואה לשנת 2015. בפירות כמות המכר ירדה ב- 3% בהשוואה לאותה תקופה.