2017

​​​​​​

 

 

דו"ח סיכום פעילות לשנת 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/activity_report_summary.aspxדו"ח סיכום פעילות לשנת 2017
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 1 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/matara_price_qtr1_2018.aspxהודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 1 2018
הצורך באסדרת ענף הדבורים בישראלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/bee_industry.aspxהצורך באסדרת ענף הדבורים בישראל
אבוקדו מהזן האס ממשיך להמריאhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/Avocado.aspxאבוקדו מהזן האס ממשיך להמריא
עלייה ביבול תפוחי האדמה בצפון מערב אירופהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/taboah_adama.aspxעלייה ביבול תפוחי האדמה בצפון מערב אירופה
ענף החקלאות בישראל תמונת מצב כלכלית לשנת 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/agriculture_economic_situation2016.aspxענף החקלאות בישראל תמונת מצב כלכלית לשנת 2016
יום עיון בשיתוף מומחים מהאיחוד האירופי בנושא מדיניות לענף החלב באירופה ולקחים לישראלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/youm_eyoun.aspxיום עיון בשיתוף מומחים מהאיחוד האירופי בנושא מדיניות לענף החלב באירופה ולקחים לישראל
מדד עלות ייצור גפן אוקטובר 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/Costs_Index_vine_october_2017.aspxמדד עלות ייצור גפן אוקטובר 2017
הזמנה לשימוש בתו "מיוצר בישראל" לתוצרת חקלאית טרייה מייצור מקומיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/tav_kachol_lavan.aspxהזמנה לשימוש בתו "מיוצר בישראל" לתוצרת חקלאית טרייה מייצור מקומי
דוח מחירים ומדדים בחקלאות חציון ראשון, ינואר-יוני 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/general_price_report.aspxדוח מחירים ומדדים בחקלאות חציון ראשון, ינואר-יוני 2017
הודעה על מחיר המטרה לרבעון 4 לשנת 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/matara_price_qtr4.aspxהודעה על מחיר המטרה לרבעון 4 לשנת 2017
בחינת רווחיות פירות וירקותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/marketing_ruits_and_vegetables_interval.aspxבחינת רווחיות פירות וירקות
שיווק תפוחי אדמה לייצוא ולשוק המקומי - תמונת מצבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/potato_state.aspxשיווק תפוחי אדמה לייצוא ולשוק המקומי - תמונת מצב
סימון פירות וירקות טריים בתו "מיוצר בישראל" יוצא לדרךhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/Marking_fruits-and_vegetables.aspxסימון פירות וירקות טריים בתו "מיוצר בישראל" יוצא לדרך
מדד עלות ייצור גפן יולי 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/Costs_Index_vine_july_2017.aspxמדד עלות ייצור גפן יולי 2017
נוהל השתתפות המדינה במימון אירועי שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית לשנים 2017 עד 2019 – טיוטה להערות הציבור (הערות יתקבלו עד לתאריך 16/07/2017)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/markets.aspxנוהל השתתפות המדינה במימון אירועי שוק איכרים לשיווק ישיר של תוצרת חקלאית לשנים 2017 עד 2019 – טיוטה להערות הציבור (הערות יתקבלו עד לתאריך 16/07/2017)
הודעה על מחיר המטרה לרבעון 3 לשנת 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/matara_price_qtr3_2017.aspxהודעה על מחיר המטרה לרבעון 3 לשנת 2017
יום עיון בשיתוף מומחים מהאיחוד האירופי בנושא מדיניות וממשקים חקלאיים לקידום ייצור חקלאי בר קיימאhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/agriculture_conference.aspxיום עיון בשיתוף מומחים מהאיחוד האירופי בנושא מדיניות וממשקים חקלאיים לקידום ייצור חקלאי בר קיימא
ענף התמרים בישראל - סקירהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/dates_in_israel.aspxענף התמרים בישראל - סקירה
המבנה וצורות ההתארגנות של המשקים החקלאיים - העצמה של המשק המשפחתיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/haihtargenut_shel_meshakim_haklaeim.aspxהמבנה וצורות ההתארגנות של המשקים החקלאיים - העצמה של המשק המשפחתי המחקר בוחן דרכים לחיזוק המשק המשפחתי באמצעות התארגנות ומומן על ידי קרן המדען הראשי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, במסגרת צוות היגוי כלכלה, שיווק ופיתוח הכפר
סיכום הדיון בוועדת מחירים בנושא חמאות מיובאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/Imported_butter.aspxסיכום הדיון בוועדת מחירים בנושא חמאות מיובאות
מעקב אחר שוק בשר בקר בישראלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/beef.aspxמעקב אחר שוק בשר בקר בישראל
הודעה על מחיר המטרה לרבעון 2 לשנת 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/matara_price_qtr2_2017.aspxהודעה על מחיר המטרה לרבעון 2 לשנת 2017
סיכום הדיון בוועדת מחירים מיום ה-06/03/2017: מחירי מוצרי חלב בפיקוחhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/vaadat_mechirim060317.aspxסיכום הדיון בוועדת מחירים מיום ה-06/03/2017: מחירי מוצרי חלב בפיקוח
האקתון צמצום אבדן ובזבוז המזון בישראל 22-23/03/2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2017/Pages/Hackathon.aspxהאקתון צמצום אבדן ובזבוז המזון בישראל 22-23/03/2017