2017

המחקר בוחן דרכים לחיזוק המשק המשפחתי באמצעות התארגנות ומומן על ידי קרן המדען הראשי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, במסגרת צוות היגוי כלכלה, שיווק ופיתוח הכפר

מאת לירון אמדור, טל שחר, משה בן שחר

המחקר בוחן דרכים לחיזוק המשק המשפחתי באמצעות התארגנות ומומן על ידי קרן המדען הראשי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, במסגרת צוות היגוי כלכלה, שיווק ופיתוח הכפר.

אחת הבעיות של המשקים המשפחתיים הינה כוח המיקוח הקטן בשיווק תוצרת חקלאית ובקניית תשומות. התארגנויות של משקים חקלאיים יכולות להוות פתרון לכך. מטרות המחקר הן לבחון מגמות בהתארגנות של משקים, לזהות גורמים להצלחה וכלי מדיניות לעידוד התארגנויות. 

כגורמי הצלחה עיקריים של התארגנויות חקלאים זוהו: השענות על ארגונים קיימים תוך הרחבת תחום הפעילות; התמקדות בשיווק משותף; בעלות על נכסים משותפים; מקורות הכנסה קבועים המאפשרים העסקת עובדים בשכר; בעלות וחברות של חקלאים בלבד ללא גורמים עסקיים אחרים; מתן תשומת לב לנושא האמון- שקיפות ופעולה לפי כללים מוגדרים מראש.

קיים מגוון פעולות מומלצות לחיזוק של התארגנויות חקלאים הכולל: חיזוק ועידוד ארגוני חקלאים קיימים (אגש"ח וועדות חקלאיות) להרחבת פעילותם לשיווק ולתחומים נוספים; פיתוח מערכים של הכשרה והדרכה לעידוד התארגנויות חקלאים; טיפוח אמון בין חקלאים, בין היתר בסיוע יעוץ ארגוני ייעודי; והעדפה של התארגנויות חקלאים בסיוע התקציבי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

דוח המחקר המפורט- המבנה וצורות ההתארגנות של המשקים החקלאיים - העצמה של המשק המשפחתי


 

 

Electronic Books collection of the Kimron Veterinary Institute Libraryhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/sfarim/Pages/New_items_received_2017.aspxElectronic Books collection of the Kimron Veterinary Institute Library
סיפרייה מכון וטרינרי דו"ח שנתי - 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/toldot_sifria/Pages/sifria_vet_2019.aspxסיפרייה מכון וטרינרי דו"ח שנתי - 2019
Publications of KVI researchers 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/maamarim_machon/Pages/Publications-of-KVI-researchers-2019.aspxPublications of KVI researchers 2019