2017

  1. ​​​​ניתוח ​מרווח השיווק של פירות וירקות מפוקח לפי פרק ז' בחוק הפיקוח, המבוסס על הדיווחים שהוגשו ע"י קמעונאים וסיטונאים לפי דרישות המפקח על המחירים​​​.
  2. הוועדה קיימה שני דיונים על ממצאי בדיקת רואה החשבון על מרווחי השיווק של הקמעונאים והסיטונאים של פירות וירקות בהתאם לנתונים שהוגשו. הבדיקה נערכה על הנתונים הכספיים של שנת 2015, ובהמשך ינותחו הנתונים הכספיים לשנת 2016. 

 

ראש השנה כבר בפתח: משרד החקלאות מפרסם את נתוני הצריכה של המאכלים הפופולאריים בראש השנהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/netunei_zricha.aspxראש השנה כבר בפתח: משרד החקלאות מפרסם את נתוני הצריכה של המאכלים הפופולאריים בראש השנה
מחיר המטרה לרבעון 4 לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/Rivon4.aspxמחיר המטרה לרבעון 4 לשנת 2019
מחיר המטרה לרבעון 3 לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/Matara_Price3.aspxמחיר המטרה לרבעון 3 לשנת 2019