2017

מחיר המטרה לייצור ליטר חלב לרבעון השני החל מ 1/04/2017 יעלה ויעמוד על בשער המשק (נטו ללא היטל המועצה) על 194.60 אג לליטר ועל 198.40 אג' (כולל ההיטל בגובה 3.80 אג').

סה"כ עליה של 2.79% ביחס לרבעון קודם בגובה של 5.39 אג', בעול העלייה הייתה אמורה להיות של כ 7.4 אגורות, אבל מאחר וברבעון הקרוב צפויה ירידה במדדים בעיקר בגלל הירידה בשערי החליפין, ובכדי למנוע תנודות במחיר, הוחלט על עליה מתונה יותר במחיר המגלמת את ההפחתה העתידית הצפויה.

הגורמים להתייקרות המחיר הם עליית המדדים כגון המזון והעבודה, אך עיקר ההשפעה נובעת מן ערך המרכיב הזמני הגבוהה ב 6.35 אג' ברבעון זה לעומת רבעון קודם.  אשר משקף את הפער בין המחיר שנקבע בתחילת הרבעון הקודם לעומת העלויות אשר היו בפועל במהלך הרבעון שחלף.

פרוטוקול ועדת הישום לעדכון מחיר מזערי של חלב בקררבעון 2 לשנת 2017 (1.4.2017-30.6.2017)

הודעה חתומה על המחיר הרבעוני לחלב

 

 

ראש השנה כבר בפתח: משרד החקלאות מפרסם את נתוני הצריכה של המאכלים הפופולאריים בראש השנהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/netunei_zricha.aspxראש השנה כבר בפתח: משרד החקלאות מפרסם את נתוני הצריכה של המאכלים הפופולאריים בראש השנה
מחיר המטרה לרבעון 4 לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/Rivon4.aspxמחיר המטרה לרבעון 4 לשנת 2019
מחיר המטרה לרבעון 3 לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/Matara_Price3.aspxמחיר המטרה לרבעון 3 לשנת 2019