2017

​מחיר המטרה בשער המשק נטו ללא היטל המועצה יעמוד על 198.00 אג'.
מחיר המטרה בשער המשק יעמוד על 201.80 אג' (כולל ההיטל בגובה 3.80 אג').
סה"כ עליה של 1.71% ביחס לרבעון קודם בגובה של 3.40 אג'.
מחיר חלבון 31.6925₪ לקילוגרם.
מחיר שומן  19.0155₪ לקילוגרם.

 

 

חמאה - אישורים להחרגה מהגדרת מצרך דומה https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/similar_product_butter.aspxחמאה - אישורים להחרגה מהגדרת מצרך דומה
מדד עלות ייצור גפן (מאי 2020)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/wine_index_may20.aspxמדד עלות ייצור גפן (מאי 2020)
קניית מזון בזמן קורונה: משרד החקלאות מנתח את השווקיםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/retail_market_corona.aspxקניית מזון בזמן קורונה: משרד החקלאות מנתח את השווקים