2017

​​​מחיר המטרה בשער המשק נטו ללא היטל המועצה יעמוד על 194.89 אגורות.
מחיר המטרה בשער המשק יעמוד על 198.69 אג' (כולל ההיטל בגובה 3.80 אג').
סה"כ עלייה של 1.71% ביחס לרבעון קודם בגובה של 3.11 א​גורות.
מחיר חלבון 31.1947 ₪ לקילוגרם.
מחיר שומן  18.7168 ₪ לקילוגרם.


 

 

ראש השנה כבר בפתח: משרד החקלאות מפרסם את נתוני הצריכה של המאכלים הפופולאריים בראש השנהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/netunei_zricha.aspxראש השנה כבר בפתח: משרד החקלאות מפרסם את נתוני הצריכה של המאכלים הפופולאריים בראש השנה
מחיר המטרה לרבעון 4 לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/Rivon4.aspxמחיר המטרה לרבעון 4 לשנת 2019
מחיר המטרה לרבעון 3 לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/Matara_Price3.aspxמחיר המטרה לרבעון 3 לשנת 2019