2017

​​​מחיר המטרה בשער המשק נטו ללא היטל המועצה יעמוד על 194.89 אגורות.
מחיר המטרה בשער המשק יעמוד על 198.69 אג' (כולל ההיטל בגובה 3.80 אג').
סה"כ עלייה של 1.71% ביחס לרבעון קודם בגובה של 3.11 א​גורות.
מחיר חלבון 31.1947 ₪ לקילוגרם.
מחיר שומן  18.7168 ₪ לקילוגרם.