2017

​​​החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה מזמינה ליום עיון בנושא מדיניות לענף החלב, בהשתתפות מומחים מהאיחוד

האירופי. מטרת יום ​​העיון היא ללמוד מניסיון האירופאים לגבי השלכות ביטול המכסות בענף החלב באיחוד האירופי,

כלי תמיכה חלופיים לרפתנים, התמודדות עם תנודתיות המחירים ועם ריכוזיות בשרשרת האספקה ועוד ...​

יום העיון יתקיים ברביעי, 20 בדצמבר 2017, 8:30 עד 13:30, אולם הכנסים, במשרד החקלאות ופיתוח הכפר

לשאלות ניתן לפנות ל ד"ר יעל קחל - yaelk@moag.gov.il, איתמר ברקו - itamarbe@moag.gov.il


ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך מחייבת הרשמה מראש להרשמה ליום העיון 

 

הבהרת עמדת המפקח על המחירים לעניין מוצרי חלב שהם "מצרך דומהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/butter_market.aspxהבהרת עמדת המפקח על המחירים לעניין מוצרי חלב שהם "מצרך דומה
סיכום דיון ועדת המחירים – מנגנון עדכון אוטומטי למחירי ביצי המאכל ולמוצרי החלב – לאחר שימועhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/vaada_eggs.aspxסיכום דיון ועדת המחירים – מנגנון עדכון אוטומטי למחירי ביצי המאכל ולמוצרי החלב – לאחר שימוע
מחיר המטרה לרבעון 1 לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/matara_price1_2020.aspxמחיר המטרה לרבעון 1 לשנת 2020