2017

​​​החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה מזמינה ליום עיון בנושא מדיניות לענף החלב, בהשתתפות מומחים מהאיחוד

האירופי. מטרת יום ​​העיון היא ללמוד מניסיון האירופאים לגבי השלכות ביטול המכסות בענף החלב באיחוד האירופי,

כלי תמיכה חלופיים לרפתנים, התמודדות עם תנודתיות המחירים ועם ריכוזיות בשרשרת האספקה ועוד ...​

יום העיון יתקיים ברביעי, 20 בדצמבר 2017, 8:30 עד 13:30, אולם הכנסים, במשרד החקלאות ופיתוח הכפר

לשאלות ניתן לפנות ל ד"ר יעל קחל - yaelk@moag.gov.il, איתמר ברקו - itamarbe@moag.gov.il


ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך מחייבת הרשמה מראש להרשמה ליום העיון 

 

מחיר המטרה לרבעון 3 לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/Matara_Price3.aspxמחיר המטרה לרבעון 3 לשנת 2019
מחיר החלב הגולמי יעמוד ברבעון השלישי של 2019 על 1.9749 ₪, המגלם ירידה של כ- 0.045% מהרבעון הקודםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Milk_price.aspxמחיר החלב הגולמי יעמוד ברבעון השלישי של 2019 על 1.9749 ₪, המגלם ירידה של כ- 0.045% מהרבעון הקודם
עדכון מחירי החלב (צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו), התשע"ט - 2019)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/milk_prices_update.aspxעדכון מחירי החלב (צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו), התשע"ט - 2019)