​​​​​הדו"ח בנושא "יצירת ערך לחקלאות מקומית באמצעות מיתוג אקולוגי" הינו פרי שיתוף פעולה בין התכנית לכלכלנים חברתיים, מכון דש"א, החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה והאגף לאגרו-אקולוגיה במשרד החקלאות. במסגרת התוכנית כותבים סטודנטים המתמחים בתכנית חוות דעת כלכלית, בשיתוף פעולה עם משרדי ממשלה ובליווי מקצועי של צוות התוכנית.

מטרת חוות הדעת היא לבחון את הפוטנציאל הגלום במיתוג סביבתי של מוצרים חקלאיים, ככלי לשיפור הרווחיות של משקים חקלאיים מקומיים, כמו גם לעידוד פעילות סביבתית על ידי החקלאים. על בסיס סקירת הנעשה בעולם נמצא כי קיים פוטנציאל משמעותי לשיפור מחירי התוצרת החקלאית באמצעות מיתוג הפעולות הסביבתיות שהחקלאי מבצע. בחינה של המצב בישראל מראה כי למרות פעילות סביבתית ענפה של החקלאים, טרם הבשיל מצב של "תרגום" הפעולות הללו למיתוג ולפרמיות מחיר המתגמלות את החקלאים על הפעילות הסביבתית.

יצירת ערך לחקלאות מקומית באמצעות מיתוג אקולוגי 

יצירת ערך לחקלאות מקומית באמצעות מיתוג אקולוגי - תקציר מנהלים