​​​​מצורפות מצגות מיום העיון שנערך בתאריך 7 במרץ 2018


 

Ms. Nathalie Nathon - European Commission

 
Ms. Anne Laumonier - Ministry of agriculture, France

 
Mr. Federico Desimoni - Consortium for protection of Balsamic Vinegar of Modena, Italy
שילוב תווי איכות שונים (כינוי מקור, ייצור אורגני ועוד) בייצור ומיתוג יין – עדות אישית
Mr. Yves Dietrich - Wine producer in Scherwiller, Alsace, France

 
Prof. Hélène Ilbert - CIHEAM-IAMM

 
גב' ז'קלין ברכה - סגנית ראש רשות הפטנטים, משרד המשפטים
גב' שרון ניר שלום - ראש צוות סימני מסחר וכינויי מקור, רשות הפטנטים, משרד המשפטים


 

 

 

רשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרבייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/yevu_basar/Pages/mifalim_yevu.aspxרשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים
איסוף התייחסויות למתן פתרונות טכנולוגיים לפסולת פלסטיק חקלאיתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/Plastic_waste.aspxאיסוף התייחסויות למתן פתרונות טכנולוגיים לפסולת פלסטיק חקלאית
מקרה נוסף של שפעת עופות התגלה בחוות הודים לפיטום בנהללhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/birds_flu_nahalal.aspx מקרה נוסף של שפעת עופות התגלה בחוות הודים לפיטום בנהלל