​​​​מצורפות מצגות מיום העיון שנערך בתאריך 7 במרץ 2018


 

Ms. Nathalie Nathon - European Commission

 
Ms. Anne Laumonier - Ministry of agriculture, France

 
Mr. Federico Desimoni - Consortium for protection of Balsamic Vinegar of Modena, Italy
שילוב תווי איכות שונים (כינוי מקור, ייצור אורגני ועוד) בייצור ומיתוג יין – עדות אישית
Mr. Yves Dietrich - Wine producer in Scherwiller, Alsace, France

 
Prof. Hélène Ilbert - CIHEAM-IAMM

 
גב' ז'קלין ברכה - סגנית ראש רשות הפטנטים, משרד המשפטים
גב' שרון ניר שלום - ראש צוות סימני מסחר וכינויי מקור, רשות הפטנטים, משרד המשפטים


 

 

 

הודעה ליבואנים - אושר יבוא סוג פטריות נוסף מפוליןhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_pitriot0223-6874.aspxהודעה ליבואנים - אושר יבוא סוג פטריות נוסף מפולין
הודעה ליבואנים - אושר יבוא תרביות רקמה של לגרסטרמיה (Lagerstroemia) מארה"בhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/Lagerstroemia_usa.aspxהודעה ליבואנים - אושר יבוא תרביות רקמה של לגרסטרמיה (Lagerstroemia) מארה"ב
צריכת פירות מוגברת לט"ו בשבט? לא בכל מחיר! תרמית הקיווי: מפקחי משרד החקלאות חשפו 12 טון של קיווי שהוברחו מטורקיה שיועדו לשיווק והוצאו למכירה בשוק הסיטוני בחיפהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/kiwifruit.aspxצריכת פירות מוגברת לט"ו בשבט? לא בכל מחיר! תרמית הקיווי: מפקחי משרד החקלאות חשפו 12 טון של קיווי שהוברחו מטורקיה שיועדו לשיווק והוצאו למכירה בשוק הסיטוני בחיפה