​משרד החקלאות מבקש ליצור מסד נתונים של חברות הזנק בתחום החקלאות על מנת  להציגן כחברות המומלצות ע"י המשרד בפני משקיעים פוטנציאליים או לייצר פלטפורמות לקידומן בהזדמנויות שונות דוגמת ביקורי משלחות מחו"ל, תחרויות ארציות וכיו"ב.

 קול קורא להקמת רשימת חברות הזנק בתחום החקלאות שיכללו ברשימת מומלצי משרד החקלאות ופיתוח הכפר​​