ציפי סבג- פרידקין, ד"ר אפרת הדס
​​​​הגז הטבעי נכנס לשימוש בישראל בשנת 2004 והוא כיום מקור האנרגיה העיקרי והמועדף לייצור חשמל ובתעשיות הגדולות. העדפת השימוש בגז טבעי על פני סוגי דלק אחרים הניבה בשנים 2012-2004  חסכון של כ-22 מיליארד ₪ למשק הישראלי ותרמה להפחתה משמעותית בפליטות מזהמים. בזכות יתרונותיו הסביבתיים ויעילותו הרבה של הגז הטבעי בייצור חשמל הוא תופס מקום מרכזי בשוק האנרגיה הראשונית והופך למקור האנרגיה המועדף בעולם. בשנים 2030-2005 צפויה צריכת הגז הטבעי כמקור אנרגיה ראשוני באירופה לצמוח ל-30 אחוזים והיא מייצגת 60 אחוזים מהעלייה הכוללת בצריכת האנרגיה

בדיקה כלכלית של חיבור חממות ירקות לגז טבעי 

 

 

משרד החקלאות ישקיע כ-60 מיליון ₪ להקמת המרכז הלאומי החדש שיקדם פיתוח מוצרי מזון חדשניים בעלי תכונות משופרותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/National_genes_center.aspxמשרד החקלאות ישקיע כ-60 מיליון ₪ להקמת המרכז הלאומי החדש שיקדם פיתוח מוצרי מזון חדשניים בעלי תכונות משופרות
אירועי Agrisrael 4.0https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Agrisrael.aspxאירועי Agrisrael 4.0
Electronic Books collection of the Kimron Veterinary Institute Libraryhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/sfarim/Pages/New_items_received_2017.aspxElectronic Books collection of the Kimron Veterinary Institute Library