ציפי סבג- פרידקין, ד"ר אפרת הדס
​​​​הגז הטבעי נכנס לשימוש בישראל בשנת 2004 והוא כיום מקור האנרגיה העיקרי והמועדף לייצור חשמל ובתעשיות הגדולות. העדפת השימוש בגז טבעי על פני סוגי דלק אחרים הניבה בשנים 2012-2004  חסכון של כ-22 מיליארד ₪ למשק הישראלי ותרמה להפחתה משמעותית בפליטות מזהמים. בזכות יתרונותיו הסביבתיים ויעילותו הרבה של הגז הטבעי בייצור חשמל הוא תופס מקום מרכזי בשוק האנרגיה הראשונית והופך למקור האנרגיה המועדף בעולם. בשנים 2030-2005 צפויה צריכת הגז הטבעי כמקור אנרגיה ראשוני באירופה לצמוח ל-30 אחוזים והיא מייצגת 60 אחוזים מהעלייה הכוללת בצריכת האנרגיה

בדיקה כלכלית של חיבור חממות ירקות לגז טבעי 

 

 

משרד החקלאות ורשות החדשנות מגדילים את היצע התכניות לקידום תעשיית האגרוטק (טכנולוגיה חקלאית), בהיקף של 20 מיליון ₪ בשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/agrotech.aspxמשרד החקלאות ורשות החדשנות מגדילים את היצע התכניות לקידום תעשיית האגרוטק (טכנולוגיה חקלאית), בהיקף של 20 מיליון ₪ בשנת 2018
טיוטה להערות הציבור קול קורא להקמת רשימת חברות הזנק בתחום החקלאות שיכללו ברשימת מומלצי משרד החקלאות ופיתוח הכפרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/madanrashi/publication/2018/Pages/draft_start_up.aspxטיוטה להערות הציבור קול קורא להקמת רשימת חברות הזנק בתחום החקלאות שיכללו ברשימת מומלצי משרד החקלאות ופיתוח הכפר
דגי אמנון - סיכום שנת 2017 תמורות על פני הזמןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/tilapia_2017.aspxדגי אמנון - סיכום שנת 2017 תמורות על פני הזמן