​​ענף הביצים בישראל הנו ענף מתוכנן במכסות ייצור ובפיקוח מחירים 

  • בשנת 2017 יוצרו בישראל 2.2 מיליארד ביצים 
  • שיווק ביצים בישראל מתבצע באמצעות משווקים מורשים לשיווק ביצי מאכל
  • שיווק הביצים מתחלק בין השוק הקמעונאי לשוק המוסדי והתעשייה, מסך הביצים. כמחצית משווקות לשוק הקמעונאי.
  • כיום ישנם 21 משווקים מורשים (ראו נספח א') 

 

 

דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - נובמבר 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_11_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - נובמבר 2019
הודעה ללולנים - נובמבר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2019/Pages/mico_november_2019.aspxהודעה ללולנים - נובמבר, 2019
בתום חקירה מאומצת, מפקחי משרד החקלאות חשפו הברחת זרעי חציל מזויפים משטחי מצרים אל ישראל, בהיקף של 45 מיליון ₪https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/havrachat_chazilim.aspxבתום חקירה מאומצת, מפקחי משרד החקלאות חשפו הברחת זרעי חציל מזויפים משטחי מצרים אל ישראל, בהיקף של 45 מיליון ₪