​​ענף הביצים בישראל הנו ענף מתוכנן במכסות ייצור ובפיקוח מחירים 

  • בשנת 2017 יוצרו בישראל 2.2 מיליארד ביצים 
  • שיווק ביצים בישראל מתבצע באמצעות משווקים מורשים לשיווק ביצי מאכל
  • שיווק הביצים מתחלק בין השוק הקמעונאי לשוק המוסדי והתעשייה, מסך הביצים. כמחצית משווקות לשוק הקמעונאי.
  • כיום ישנם 21 משווקים מורשים (ראו נספח א') 

 

 

רשימת בעלי רישיון למכירת זרעים 2020-2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/rishyon_zraim_19-20.aspxרשימת בעלי רישיון למכירת זרעים 2020-2019
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_09_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019
ראש השנה כבר בפתח: משרד החקלאות מפרסם את נתוני הצריכה של המאכלים הפופולאריים בראש השנהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/netunei_zricha.aspxראש השנה כבר בפתח: משרד החקלאות מפרסם את נתוני הצריכה של המאכלים הפופולאריים בראש השנה