​​ענף הביצים בישראל הנו ענף מתוכנן במכסות ייצור ובפיקוח מחירים 

  • בשנת 2017 יוצרו בישראל 2.2 מיליארד ביצים 
  • שיווק ביצים בישראל מתבצע באמצעות משווקים מורשים לשיווק ביצי מאכל
  • שיווק הביצים מתחלק בין השוק הקמעונאי לשוק המוסדי והתעשייה, מסך הביצים. כמחצית משווקות לשוק הקמעונאי.
  • כיום ישנם 21 משווקים מורשים (ראו נספח א') 

 

 

רשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרבייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/yevu_basar/Pages/mifalim_yevu.aspxרשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים
איסוף התייחסויות למתן פתרונות טכנולוגיים לפסולת פלסטיק חקלאיתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/Plastic_waste.aspxאיסוף התייחסויות למתן פתרונות טכנולוגיים לפסולת פלסטיק חקלאית
מקרה נוסף של שפעת עופות התגלה בחוות הודים לפיטום בנהללhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/birds_flu_nahalal.aspx מקרה נוסף של שפעת עופות התגלה בחוות הודים לפיטום בנהלל