​​​

סקירה זו הוכנה לצורך ניתוח המצב הקיים בשוק שמן הזית בישראל (סיכום שנת 2017).

היא מורכבת מרקע כללי על הענף (כגון יצרניות עיקריות, מחירים עולמיים), ממבנה השוק בישראל ומניתוח של נתוני מכר מרשתות השיווק.

שמן זית

סיכום נתוני הסקירה מעלה כי:

  • מרבית ייצור שמן  הזית העולמי מקורו באיחוד האירופי (בייחוד מספרד)
  • הענף חווה לאחרונה עליית מחירים שמקורה בהצטמצמות כמויות שמן זית באיחוד האירופי
  • היצע שמן הזית בישראל הנו מיצור מקומי (80%) ומיבוא (20%)
  • בשנים הקרובות (עד 2020) יוקצו מכסות פטורות ממכס ליבוא שמן זית (2,000 טון בשנת 2020 בנוסף למכסה הקיימת בסך 1,200 טון)
  • בשנים האחרונות, מכר שמן הזית ברשתות השיווק עולה בהתמדה ועמד בשנת 2017 על 244 מיליון ₪ (עלייה של 8.5% במכר בהשוואה לשנת 2015)
  • בעשור האחרון נצפתה ירידת מחירי שמן זית ברשתות השיווק (ירידה של 10% בהשוואה לשנת 2007)
  • מחירו הממוצע של שמן הזית בשנת 2017 ברשתות השיווק עמד כ-39 ₪ לליטר (עלייה של 1% בהשוואה בשנת 2015)
  • צריכה של 2.8 ק"ג שמן לנפש (ממוצע 2015-17)- המהווה עלייה של כ-47% בצריכת השמן לנפש בהשוואה לכמות הממוצעת שנצרכה בין השנים 2000 - 2003
  • 4 שחקניות מרכזיות המהוות כ-60% מהמכר ברשתות השיווק
  • מגוון רחב של מותגי שמן זית על המדף ברשתות השיווק, ולכן קיימת חשיבות להמשך פיתוח המותגים שעשויים להוות פלטפורמה למכירה ישירה ולתיירות חקלאית

 

 

רשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspxרשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020
הודעות ליבואנים - עדכון דרישות יבוא תפוחי עץ ואגסים טריים מקנדהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_tapuhim_canada.aspxהודעות ליבואנים - עדכון דרישות יבוא תפוחי עץ ואגסים טריים מקנדה
הודעה ליבואנים - אישור יבוא זרעי בצל מדרום אפריקהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/onion_africa.aspxהודעה ליבואנים - אישור יבוא זרעי בצל מדרום אפריקה