הוועדה יוצאת לשימוע ציבורי על החלטה זו ותאפשר לגורמים הנוגעים בדבר להעביר את התייחסותם להחלטה.

ניתן להעביר התייחסות כתובה לוועדה, שלא תעלה על 8 עמודים, לכתובת מייל Prices@moag.gov.il, עד ליום 21.6.18.​

​החלטת ועדת המחירים – עדכון בסיס מחירי הביצים​

 

 

ראש השנה כבר בפתח: משרד החקלאות מפרסם את נתוני הצריכה של המאכלים הפופולאריים בראש השנהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/netunei_zricha.aspxראש השנה כבר בפתח: משרד החקלאות מפרסם את נתוני הצריכה של המאכלים הפופולאריים בראש השנה
מחיר המטרה לרבעון 4 לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/Rivon4.aspxמחיר המטרה לרבעון 4 לשנת 2019
מחיר המטרה לרבעון 3 לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/Matara_Price3.aspxמחיר המטרה לרבעון 3 לשנת 2019