הוועדה יוצאת לשימוע ציבורי על החלטה זו ותאפשר לגורמים הנוגעים בדבר להעביר את התייחסותם להחלטה.

ניתן להעביר התייחסות כתובה לוועדה, שלא תעלה על 8 עמודים, לכתובת מייל Prices@moag.gov.il, עד ליום 21.6.18.​

​החלטת ועדת המחירים – עדכון בסיס מחירי הביצים​

 

 

הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 3 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/matara_price_qtr3_2020.aspxהודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 3 2020
השוואת מחירי צרכן של פירות וירקות: ישראל מול מדינות שונותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/compare_prices.aspxהשוואת מחירי צרכן של פירות וירקות: ישראל מול מדינות שונות
מחירי הצרכן של מרבית הפירות והירקות הפופולאריים בישראל נמוכים יותר בהשוואה לאירופה וארה"בhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/fruits_price.aspxמחירי הצרכן של מרבית הפירות והירקות הפופולאריים בישראל נמוכים יותר בהשוואה לאירופה וארה"ב