אנו מתכבדים בזאת להגיש את הדוח השנתי של החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה על חקלאות ישראל.
מטרת הדוח היא להציג תמונת מצב כלכלית של ענף החקלאות ולסקור את ההתפתחויות בענף לאורך זמן. 

בשנת 2018 צמחה החקלאות המקומית, כאשר ערך התפוקה החקלאית עלה ב 2.1% - לסכום של 30.5 מיליארד ₪.
החקלאות הישראלית ממשיכה לספק את מרבית התוצרת הטרייה לתושבי ישראל וכן מספקת לשוקי היצוא מגוון פירות וירקות. לחקלאות הישראלית חשיבות רבה מעבר לייצור המזון בתועלות ובערכים ציבוריים כגון שמירת שטחים פתוחים וריאות ירוקות, תרומות נופיות וסביבתיות, עוגן להתיישבות באזורי ספר ועוד.
השנה התחדשנו לראשונה בפרק הסוקר את היבוא החקלאי אשר אמנם מהווה אחוזים בודדים בצריכה הטריה, אולם נמצא במגמת עלייה.

נשמח לקבל תגובות, הערות והצעות לדוח השנתי ל – zivb@moag.gov.il​