במצגת, בחינה של התמיכה בחקלאים בחו"ל, עם דגש לתמיכה במשק המשפחתי באיחוד האירופי.
המצגת הוצגה במפגש סיעור מוחות על עתיד המשק המשפחתי שאורגן על ידי הועדה הבין מושבית ברשות מאיר צור (יו"ר) ודודו קוכמן (מרכז).
איך תומכות מדינות אחרות במשק המשפחתי?