​​הניתוח בוחן מחירי החלב והגבינה במדינות שונות, בהשוואה למחירים בישראל, תוך פירוק המחיר לצרכן לשלושה מרכיבים מרכזיים - עלות החלב הגולמי, מרווח העיבוד והשיווק, והמע"מ הנגבה במדינה.

מחירי החלב והגבינה בעולם - ניתוח השוואתי​