​​

 

 

ענף המדגה בישראל – תמורות על פני זמן וסיכום שנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/fishery_industry.aspxענף המדגה בישראל – תמורות על פני זמן וסיכום שנת 2018
סיכום ועדת המחירים לבחינת מרווח השיווק של פירות וירקותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/sikum_veaadat_mehirim.aspxסיכום ועדת המחירים לבחינת מרווח השיווק של פירות וירקות
מחיר המטרה לרבעון 4 לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/Rivon4.aspxמחיר המטרה לרבעון 4 לשנת 2019
שוק בשר הבקר בישראל - סיכום שנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/bakar_lebasar.aspxשוק בשר הבקר בישראל - סיכום שנת 2018
מדד עלות ייצור גפןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/madad_gefen.aspxמדד עלות ייצור גפן
סיכום דיון ועדת המחירים - מנגנון עדכון אוטומטי למחירי ביצי המאכל ולמוצרי חלבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/Eggs_milk_update.aspxסיכום דיון ועדת המחירים - מנגנון עדכון אוטומטי למחירי ביצי המאכל ולמוצרי חלב
איך תומכות מדינות אחרות במשק המשפחתי?https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/Meshek_mishpachti.aspxאיך תומכות מדינות אחרות במשק המשפחתי?
ענף החקלאות בישראל, תמונת מצב כלכלית לשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/Annual_Report_2018.aspxענף החקלאות בישראל, תמונת מצב כלכלית לשנת 2018
מחירי החלב והגבינה בעולם - ניתוח השוואתיhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/Milk_Cheese_Comparison.aspxמחירי החלב והגבינה בעולם - ניתוח השוואתי
מחיר המטרה לרבעון 3 לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/Matara_Price3.aspxמחיר המטרה לרבעון 3 לשנת 2019
עדכון מחירי החלב (צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו), התשע"ט - 2019)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/milk_prices_update.aspxעדכון מחירי החלב (צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו), התשע"ט - 2019)
ניתוח שוק החמאה ברשתות המזון בישראלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/butter_market_in_Israel.aspxניתוח שוק החמאה ברשתות המזון בישראל
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 2 לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/matara_price2_2019.aspxהודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 2 לשנת 2019
טיוטת נוהל תמיכה לשיווק תוצרת חקלאית טרייה - להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/Tmicha_Tozeret_Haklait.aspxטיוטת נוהל תמיכה לשיווק תוצרת חקלאית טרייה - להערות הציבור
יום צמצום בזבוז המזון https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/Reduction_Food.aspxיום צמצום בזבוז המזון
עדכון מחירי ביציםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/eggs_update_2019.aspxעדכון מחירי ביצים
סיכום ועדת המחירים לבחינת מרווח השיווק של פירות וירקות https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/Marketing_Interval.aspxסיכום ועדת המחירים לבחינת מרווח השיווק של פירות וירקות