​​

 

 

עדכון מחירי החלב (צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו), התשע"ט - 2019)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/milk_prices_update.aspxעדכון מחירי החלב (צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו), התשע"ט - 2019)
ניתוח שוק החמאה ברשתות המזון בישראלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/butter_market_in_Israel.aspxניתוח שוק החמאה ברשתות המזון בישראל
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 2 לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/matara_price2_2019.aspxהודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 2 לשנת 2019
טיוטת נוהל תמיכה לשיווק תוצרת חקלאית טרייה - להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/Tmicha_Tozeret_Haklait.aspxטיוטת נוהל תמיכה לשיווק תוצרת חקלאית טרייה - להערות הציבור
יום צמצום בזבוז המזון https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/Reduction_Food.aspxיום צמצום בזבוז המזון
עדכון מחירי ביציםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/eggs_update_2019.aspxעדכון מחירי ביצים