​​​​הריני להודיע כי נחתם הצו לעדכון מחירי הביצים על-ידי שר החקלאות ופיתוח הכפר ושר האוצר זאת בהתאם להמלצת ועדת המחירים מיום ה-2/12/2019. 
החל מיום ג' הקרוב ה-22/01/2019 (ט"ז בשבט תשע"ט) צפוי להיכנס לתוקפו הצו החדש, אי לכך החל ממועד זה יש לעדכן את מחירי הביצים בהתאם לצו (מצורף).

 

 

מבדיקה השוואתית שערך משרד החקלאות עולה: מחירי האבוקדו בישראל נמוכים משמעותית ממחירם באירופה!https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/avocado2019.aspxמבדיקה השוואתית שערך משרד החקלאות עולה: מחירי האבוקדו בישראל נמוכים משמעותית ממחירם באירופה!
ראש השנה כבר בפתח: משרד החקלאות מפרסם את נתוני הצריכה של המאכלים הפופולאריים בראש השנהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/netunei_zricha.aspxראש השנה כבר בפתח: משרד החקלאות מפרסם את נתוני הצריכה של המאכלים הפופולאריים בראש השנה
מחיר המטרה לרבעון 4 לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/Rivon4.aspxמחיר המטרה לרבעון 4 לשנת 2019