​​​​הריני להודיע כי נחתם הצו לעדכון מחירי הביצים על-ידי שר החקלאות ופיתוח הכפר ושר האוצר זאת בהתאם להמלצת ועדת המחירים מיום ה-2/12/2019. 
החל מיום ג' הקרוב ה-22/01/2019 (ט"ז בשבט תשע"ט) צפוי להיכנס לתוקפו הצו החדש, אי לכך החל ממועד זה יש לעדכן את מחירי הביצים בהתאם לצו (מצורף).

 

 

עדכון מחירי החלב (צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו), התשע"ט - 2019)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/milk_prices_update.aspxעדכון מחירי החלב (צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לחלב ומוצריו), התשע"ט - 2019)
עדכון בנוגע למוצרי חג הפסחhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Idkun_Mozeri_Passover.aspxעדכון בנוגע למוצרי חג הפסח
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 2 לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2019/Pages/matara_price2_2019.aspxהודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 2 לשנת 2019