​​​​הריני להודיע כי נחתם הצו לעדכון מחירי הביצים על-ידי שר החקלאות ופיתוח הכפר ושר האוצר זאת בהתאם להמלצת ועדת המחירים מיום ה-2/12/2019. 
החל מיום ג' הקרוב ה-22/01/2019 (ט"ז בשבט תשע"ט) צפוי להיכנס לתוקפו הצו החדש, אי לכך החל ממועד זה יש לעדכן את מחירי הביצים בהתאם לצו (מצורף).

 

 

מדד עלות ייצור גפן (יולי 2020)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/wine_index_july20.aspxמדד עלות ייצור גפן (יולי 2020)
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 3 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/matara_price_qtr3_2020.aspxהודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב רבעון 3 2020
השוואת מחירי צרכן של פירות וירקות: ישראל מול מדינות שונותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/compare_prices.aspxהשוואת מחירי צרכן של פירות וירקות: ישראל מול מדינות שונות