נכתב ע"י ד"ר זיו בר-נחום

-במצגת: 

רקע כללי על ענף המדגה בישראל:
  • רפורמה במדיניות המכס על דגים
  • מקורות האספקה של דגי מאכל בישראל
  • כמות והרכב דגי הבריכות בישראל
  • כמות והרכב של ייבוא דגים

אספקת דג אמנון מייצור מקומי ומייבוא ובחינת השפעת הרפורמה על הייצור המקומי​

נתוני מכר ברשתות השיווק:
  • פילה אמנון קפוא בוואקום
  • דג אמנון מייצור מקומי
סיכום

 

 

הודעה בדבר אזורים אסורים לדיג בים כנרת בשטחי הבטיחה ומגדל-גינוסרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2020/Pages/betiha_2020.aspxהודעה בדבר אזורים אסורים לדיג בים כנרת בשטחי הבטיחה ומגדל-גינוסר
חוזר בנושא העברת פסדים ממשקים לגידול דגים למפעלים ואתרים מאושרים לחיסול ו/או לטיפול בפסדיםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2020/Pages/psadim_mifal_dagim_08-01-20.aspxחוזר בנושא העברת פסדים ממשקים לגידול דגים למפעלים ואתרים מאושרים לחיסול ו/או לטיפול בפסדים
עדכון בנוגע לייצוא של דגים חיים לקנדה - 2.12.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2019/Pages/yetzu_dagim_canada_02-12-19.aspxעדכון בנוגע לייצוא של דגים חיים לקנדה - 2.12.19