נכתב ע"י ד"ר זיו בר-נחום

-במצגת: 

רקע כללי על ענף המדגה בישראל:
  • רפורמה במדיניות המכס על דגים
  • מקורות האספקה של דגי מאכל בישראל
  • כמות והרכב דגי הבריכות בישראל
  • כמות והרכב של ייבוא דגים

אספקת דג אמנון מייצור מקומי ומייבוא ובחינת השפעת הרפורמה על הייצור המקומי​

נתוני מכר ברשתות השיווק:
  • פילה אמנון קפוא בוואקום
  • דג אמנון מייצור מקומי
סיכום

 

 

טיוטות נהלים לפיקוח ואישור משקי דגי נוי של מים קרים לייצוא - להערות הציבור עד לתאריך 9.7.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2020/Pages/accompanying-letter-disseminate-draft-procedures-for-public-comment-16-06-20.aspxטיוטות נהלים לפיקוח ואישור משקי דגי נוי של מים קרים לייצוא - להערות הציבור עד לתאריך 9.7.20
נוהל אישור מקום הסגר לדגיםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/ishur_makom_hesger.aspxנוהל אישור מקום הסגר לדגיםהגדרת השיטה והאמצעים לאישור ופיקוח על מקומות הסגר לדגים חיים המיובאים למדינת ישראל. נוהל זה מפרט את אופן הגשת הבקשה לאישור מקום הסגר לדגים, התנאים הפיזיים הנדרשים לצורך אישור מקום ההסגר ואופן הפעלתו
יצוא של דגי נוי לסרי לנקה וארגנטינה - 20.4.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2020/Pages/yetzu_dagim_-20-04-20.aspxיצוא של דגי נוי לסרי לנקה וארגנטינה - 20.4.20