נכתב ע"י ד"ר זיו בר-נחום

-במצגת: 

רקע כללי על ענף המדגה בישראל:
  • רפורמה במדיניות המכס על דגים
  • מקורות האספקה של דגי מאכל בישראל
  • כמות והרכב דגי הבריכות בישראל
  • כמות והרכב של ייבוא דגים

אספקת דג אמנון מייצור מקומי ומייבוא ובחינת השפעת הרפורמה על הייצור המקומי​

נתוני מכר ברשתות השיווק:
  • פילה אמנון קפוא בוואקום
  • דג אמנון מייצור מקומי
סיכום

 

 

הודעה בדבר אזורים אסורים לדיג בים כנרת בשטחי הבטיחה ומגדל-גינוסרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2021/Pages/betiha_2021.aspxהודעה בדבר אזורים אסורים לדיג בים כנרת בשטחי הבטיחה ומגדל-גינוסר
בעקבות ההנחיה לעצור את שיווק הדגים שמקורם בחופי הים התיכון, בשל אירוע זיהום הזפת, השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מבהירים: אין איסור לשווק דגים שמקורם בבריכות דגים, בכנרת ובמפרץ אילתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/fish-consumers.aspxבעקבות ההנחיה לעצור את שיווק הדגים שמקורם בחופי הים התיכון, בשל אירוע זיהום הזפת, השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מבהירים: אין איסור לשווק דגים שמקורם בבריכות דגים, בכנרת ובמפרץ אילת
הודעה בדבר חשש לבריאות הציבור שיווק דגים שנדוגו בים התיכון עקב זיהוםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechai/pirsumim/Pages/fish_inthe_mediterranean.aspxהודעה בדבר חשש לבריאות הציבור שיווק דגים שנדוגו בים התיכון עקב זיהום