2020

מתחום היזמות והעשייה בתחומי הפלסטיק, פסולת, מחזור וחקלאות?
משרד החקלאות ופיתוח מבקש סיוע בפתרון בעיית פסולת הפלסטיק בישראל
כחלק מתהליך שיתוף ציבור, אנו מבקשים לאתר רעיונות לפתרונות טכנולוגיים, שיספקו מענה כלכלי וסביבתי לטיפול בפסולת הפלסטיק בחקלאות לקראת גיבוש מדיניות הסדרה ותמיכה בנושא. נשמח אם תשתפו אותנו ברעיונות ופתרונות חדשניים בקישור הבא: https://bit.ly/3krpVh6


 

 

רשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרבייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/yevu_basar/Pages/mifalim_yevu.aspxרשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים
מקרה נוסף של שפעת עופות התגלה בחוות הודים לפיטום בנהללhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/birds_flu_nahalal.aspx מקרה נוסף של שפעת עופות התגלה בחוות הודים לפיטום בנהלל
יעד חדש לאבוקדו הישראלי – ישראל קיבלה היתר לייצא אבוקדו ליפןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/export_avocado_japan.aspxיעד חדש לאבוקדו הישראלי – ישראל קיבלה היתר לייצא אבוקדו ליפן