2020

​​​

 

 

מידע על זירות המסחר הדיגיטליות לממכר תוצרת חקלאית טרייהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/digital_retail.aspxמידע על זירות המסחר הדיגיטליות לממכר תוצרת חקלאית טרייה
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב - רבעון 2 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/matara_price_2_20.aspxהודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב - רבעון 2 2020
הבהרת עמדת המפקח על המחירים לעניין מוצרי חלב שהם "מצרך דומהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/butter_market.aspxהבהרת עמדת המפקח על המחירים לעניין מוצרי חלב שהם "מצרך דומה
סיכום דיון ועדת המחירים – מנגנון עדכון אוטומטי למחירי ביצי המאכל ולמוצרי החלב – לאחר שימועhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/vaada_eggs.aspxסיכום דיון ועדת המחירים – מנגנון עדכון אוטומטי למחירי ביצי המאכל ולמוצרי החלב – לאחר שימוע
מדד עלות ייצור גפןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/Vine_production_costs.aspxמדד עלות ייצור גפן
התפתחות שוקי השקדים בישראל ובעולם - סקירה מזווית ישראליתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/development_almond.aspxהתפתחות שוקי השקדים בישראל ובעולם - סקירה מזווית ישראלית
מחיר המטרה לרבעון 1 לשנת 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/matara_price1_2020.aspxמחיר המטרה לרבעון 1 לשנת 2020