2020

מגדלים המוכרים תוצרת חקלאית באופן מקוון? זקוקים לעזרה בנושא שיווק מקוון? ענו על הסקר וננסה לעזור

מגדלים רבים החלו למכור תוצרתם באופן מקוון אך חסרים את הכלים לניהול נכון ויעיל של המכירות. מרביתם נעזרים רק ברשימות excel אך מתקשים להתמודד ביעילות עם ניהול הלקוחות וההזמנות.


משרד החקלאות ופיתוח הכפר והתאחדות חקלאי ישראל בוחנים מיזם הכשרה למגדלים בנושא שיווק מקוון וישיר של תוצרת חקלאית טרייה. 
באמצעות הסקר המצורף אנו מבקשים ללמוד על הצרכים והמיומנויות הנדרשים למגדלים בנושא. נשמח שתשתתפו במילוי הסקר. https://survey.gov.il/he/Digital_Marketing 

 

תכנון ובניית אורוות ומבנים נלוויםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/tihnun_bnia_urvotתכנון ובניית אורוות ומבנים נלוויםחוברת הדרכה לתכנון אורוות ומבנים נלווים - 2010
תכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Pages/Support_chicken_coops.aspxתכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה - 2021
תכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/benefits/Pages/Support_chicken_coops.aspxתכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה - 2021