2020

מגדלים המוכרים תוצרת חקלאית באופן מקוון? זקוקים לעזרה בנושא שיווק מקוון? ענו על הסקר וננסה לעזור

מגדלים רבים החלו למכור תוצרתם באופן מקוון אך חסרים את הכלים לניהול נכון ויעיל של המכירות. מרביתם נעזרים רק ברשימות excel אך מתקשים להתמודד ביעילות עם ניהול הלקוחות וההזמנות.


משרד החקלאות ופיתוח הכפר והתאחדות חקלאי ישראל בוחנים מיזם הכשרה למגדלים בנושא שיווק מקוון וישיר של תוצרת חקלאית טרייה. 
באמצעות הסקר המצורף אנו מבקשים ללמוד על הצרכים והמיומנויות הנדרשים למגדלים בנושא. נשמח שתשתתפו במילוי הסקר. https://survey.gov.il/he/Digital_Marketing 

 

סלמונלה בעופותhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pages/salmonela_ofot.aspxסלמונלה בעופות
רשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspxרשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות