2020

​הביקוש לשקדים בעולם נמצא במגמת עלייה הנובעת בעיקר מהכרה ביתרונותיו הבריאותיים של השקד ומהגידול מעמד הביניים במדינות רבות בעולם. קליפורניה מספקת כ-70% מהיצוא העולמי של שקדים.

גם בישראל ענף השקדים בתהליך הרחבה. העבודה מציגה מידע על התפתחות השווקים לשקדים ובוחנת את כושר התחרות של השקדים הישראליים מול השקדים מקליפורניה. 

התפתחות שוקי השקדים בישראל ובעולם - סקירה מזווית ישראלית