2020

ד"ר זיו בר – נחום

עבודה זו סוקרת את השינויים שחלו בענף הדגים בישראל במרוצת השנים הן מבחינת כמויות הייצור המקומי וכמויות היבוא והן מבחינת המחירים למגדלים ולצרכנים. ממצאי הסקירה מלמדים שאמנם סך אספקת הדגים לנפש בישראל במגמת עלייה, אולם נתח האספקה מייצור מקומי במגמת ירידה ומהווה כיום 
כ – 9% בלבד. גם במונחים אבסולוטיים, כמות הייצור המקומית במגמת ירידה. בקיץ 2016 נכנסה לתוקף רפורמה במדיניות המכס שכללה הפחתה של 50% בגובה המכס הכללי על הדגים, מ - 15 ₪\ק"ג ל – 7.5 ₪\ק"ג. לצד ההפחתה במכסים נחתם במהלך 2016 הסכם משולש בין משרדי החקלאות, האוצר והמגדלים לתמיכה בענף בסכום של 30 מיליון ₪ בשנה שמתוכם 25 מיליון כתמיכה ישירה ו – 5 מיליון למחקר ופיתוח. ההסכם בתוקף עד שנת 2023. בעבודה זו אני בוחן את השפעת הרפורמה על הייצור המקומי של אמנונים, קרפיונים ובורים המהווים כ – 85% מכמויות גידול הדגים בישראל. כמו כן, נבחנת השפעת הרפורמה על כמויות היבוא והמחירים לצרכן. 


בורי

 

 

משרדי הבריאות והחקלאות: הותר שיווק הדגים מהים התיכון בישראלhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/fish_mediterranean.aspxמשרדי הבריאות והחקלאות: הותר שיווק הדגים מהים התיכון בישראל
הודעה בדבר תקופות הרבייה והגיוסhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2021/Pages/revia_gius_2021.aspxהודעה בדבר תקופות הרבייה והגיוס
נוהל תמיכה ישירה במגדלי דגי בריכות ובדייגי הכנרת – לשנת 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/Pages/pond_fish.aspxנוהל תמיכה ישירה במגדלי דגי בריכות ובדייגי הכנרת – לשנת 2021