2020

במצגת, סקירה של השוק העולמי לשמן זית (כולל השפעת מחלת ה-Xylella על הייצור באירופה), מגמות ביבוא שמן זית לישראל והתפתחות המכר והמחירים בשוק המקומי.

השוק העולמי 

ייצור

 • בעשור האחרון ייצור שמן הזית באיחוד האירופי בסטגנציה, לעומת עלייה בייצור במדינות אחרות. למרות מגמות אלה, מרבית הייצור העולמי עדיין מצוי באיחוד האירופי (קרוב ל-65% ב-2019).
 • ייצור שמן הזית באיחוד האירופי נע בשני העשורים האחרונים סביב ה-2 מיליון טון בשנה. מדינות הייצור העיקריות הן ספרד ואיטליה.
 • מחלת ה-Xylella פוגעת קשות בייצור שמן הזית באיחוד האירופי, בינתיים בעיקר באיטליה, אך אינה מהווה סכנה ממשית למטעי הזיתים בישראל.

מחירים

 • מחירי שמן הזית בשוק העולמי ירדו מאוד בעונת 2019/20 והם ברמה הנמוכה ביותר ב-5 השנים האחרונות, בעקבות היצע גבוה יחסית ומלאים מצטברים באיחוד האירופי.

תמיכות (סובסידיות)

 • מגדלי הזיתים באיחוד האירופי זוכים לתמיכות. תמיכות אלה נעות בטווח שבין 50 ל-90 אירו לדונם במדינות הייצור העיקריות, ומהוות כ-20% עד 25% מתקבולי המשקים  המתמחים בגידול זיתים, וכ-40% עד 50% מיתרת החוות לעבודה עצמית, הון ורווח יזמי. למרות שהתמיכות לא ניתנות עבור ייצור זיתים ושמן זית אלה באופן כללי כתמיכה לדונם ובמסגרת תקציבים לפיתוח המרחב הכפרי, ניתן לחשב את גובה הסבסוד לליטר שמן זית. לדוגמא בספרד, גובה הסבסוד הוא כ-0.9 אירו לליטר שמן זית.

השוק המקומי

ייצור שמן זית ישראלי

 • ישראל יצרנית קטנה של שמן זית בקנה מידה עולמית שסיפקה ב-2019 כ-0.6% מהייצור העולמי.
 • ייצור שמן זית ישראלי בעליה בעשור האחרון ביחס לעשור שקדם לו. כ-18 אלף טון שמן זית יוצר בישראל בשנת 2019. 

ייצור שמן זית בישראל, באלפי טון - בעליה

 • היצע שמן הזית בישראל הוא מייצור מקומי (כ-59%) ומיבוא (כ-41% ב-2019).
 • יבוא שמן זית לישראל
 • שנת 2019 רשמה שיא של יבוא של שמן זית, עם יבוא של כ-12.7 אלף טון, לעומת 2017 עם 6 אלף טון בלבד. הכמות הכפילה את עצמה תוך שנתיים.  
 • נמצא מגוון רחב של מותגי שמן זית על המדף ברשתות השיווק. קיימת חשיבות לקידום המותגים לשמן זית מקומי שעשויים להוות גם פלטפורמה למכירה ישירה ולתיירות חקלאית. 
 • כמו כן, היום רוב המכר של שמן זית ברשתות השיווק הוא שמן זית מיובא או ערבוב של שמן מקומי עם שמן מיובא. חלק משמעותי של הצרכנים אינם מודעים לכך שהשמן שהם קונים אינו מייצור מקומי. קיימת חשיבות להגברת המודעות לתו האיכות של ענף הזית במועצת הצמחים עבור שמן ישראלי. בנוסף קיימת חשיבות לסימון ברור של מקור השמן על הבקבוקים (כולל ציון אחוז השמן המקומי / מיובא בשמן המעורבב). 

צריכה 

 • ב-2019 הצריכה הממוצעת לנפש של שמן זית עמדה על 3 ק"ג. בהשוואה לשנת 2013 (בה נצרכו 2.3 ק"ג לנפש) מדובר בעליה של 30%. 
 • בשנים האחרונות, מכר שמן הזית ברשתות השיווק עולה בהתמדה ועמד בשנת 2019 על 280 מיליוני ₪ (7.9 אלף טון). 

מחירים

 • בעשור האחרון נצפתה ירידת מחירי שמן זית ברשתות השיווק. מחירו הממוצע של שמן הזית כתית מעולה בשנת 2019 ברשתות השיווק עמד על כ-35.7 ₪ לליטר (ירידה של 8% ביחס לשנת 2018, בה המחיר היה 38.7 ₪ לליטר).
 • השתנות המחירים וכמויות המכר של שמן זית כתית מעולה ברשתות השיווק
 

 

הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב - רבעון 4 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/matara_price_4_2020.aspxהודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב - רבעון 4 2020
מחירי הירקות והפירות ירדו השבוע משמעותית לעומת שבוע שעברhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/prices_rosh_hashana.aspxמחירי הירקות והפירות ירדו השבוע משמעותית לעומת שבוע שעבר
משרד החקלאות ערוך ומוכן לחגי תשרי – אין צפי למחסור בתוצרת חקלאיתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/agricultural_product.aspxמשרד החקלאות ערוך ומוכן לחגי תשרי – אין צפי למחסור בתוצרת חקלאית