ועדת המחירים ממליצה לשרים לשנות את אופן הפיקוח על חמאה בחפיסה מפיקוח על פי פרק ה' לחוק הפיקוח וקביעת מחיר מרבי, לפיקוח על פי פרק ז' לחוק הפיקוח (דיווח על רווחיות ומחירים). הוועדה ממליצה כי תוקף השינוי יהיה כל עוד הפטור ממכס על חמאה מבוטל. 
עם תפוגת הוראת השעה יחזור הפיקוח לרמת "קביעת מחיר" לפי פרק ה' לחוק, בכפוף למנגנון העדכון השוטף למחירי מוצרי החלב ובהתאמות הנדרשות למחיר האחרון שנקבע טרם הוצאתו מפיקוח.

​סיכום דיון ועדת המחירים

 

 

משרד החקלאות: בשל רצף החגים- חג הרמדאן, עיד אל פיטר ולאחריו חג השבועות עשוי להיווצר מחסור בעופות טריים בלבד ברשתות השיווקhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/due_to_the_sequence_of_holiday.aspx משרד החקלאות: בשל רצף החגים- חג הרמדאן, עיד אל פיטר ולאחריו חג השבועות עשוי להיווצר מחסור בעופות טריים בלבד ברשתות השיווק
לקראת ל"ג בעומר, משרד החקלאות עונה על כל השאלות בנוגע לתפוחי אדמהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/potatos.aspxלקראת ל"ג בעומר, משרד החקלאות עונה על כל השאלות בנוגע לתפוחי אדמה
לקראת יום העצמאות מפרסם משרד החקלאות את נתוני צריכת הבשרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/independence_day.aspxלקראת יום העצמאות מפרסם משרד החקלאות את נתוני צריכת הבשר