​​​​​​​​​​​משרד החקלאות ופיתוח הכפר מעוניין לבחון דרכים לאסדרת קשרי המסחר בין חקלאים למשווקים (סיטונאים, קמעונאים ויצואנים) בשיווק פירות וירקות טריים, לאור העלייה בריכוזיות בשיווק פירות וירקות, וחשש לניצול פערי כוח. 

מהלך זה הנו המשך להחלטת המשרד להפסיק להנפיק רישיונות סיטונאים לפני כשנתיים ולבחון את הצורך ברישיון. 
אנו מבקשים את הערות הציבור לחלופות לטיפול בפערי כוח בשיווק פירות וירקות טריים המוצגות בדוח המצורף. 

נשמח לקבל הערות לכתובת הדוא"ל: yaelk@moag.gov.il​, עד ליום 15.10.2017, בהמשך נקיים פגישות של שימוע ציבורי, מעירים המבקשים להופיע לפגישה בע"פ יציינו זאת בהערות בכתב שישלחו.

דוח בחינת רגולציה חדשה – פערי כוח בשיווק פירות וירקות טריים (טיוטה לדיון)