החל בשנת 2017 החל המשרד לבחון את התשתיות המחשוביות שלו. בשנת 2018 הוחלט על אסטרטגיית
מחשוב כוללת עבור המשרד. האסטרטגיה אינה מוגבלת רק להסבה של תהליכים ידניים למחשוב, אלא כוללת
טרנספורמציה דיגיטלית מלאה, במסגרתה האפיון של מערכות המחשוב החדשות משמש לבחינה ושינוי יסודי של
תהליכים ודרישות קיימים.

אסטרטגיה משרדית לטרנספורמציה דיגיטלית ושיפור השירות לציבור – כאמצעי לקידום התכנית המשרדית להפחתת הנטל הרגולטורי