​תמונות מטקס ה​ענקת תעודות הוקרה לרגולציה בגין חיסכון הרבה יותר מהיעד 37% לעומת 
שר החקלאות אורי אריאל מעניק תעודה לגיא מור


שר החקלאות אורי אריאל מעניק תעודה לחן טל


שר החקלאות אורי אריאל מעניק תעודה לארנון אביטל