​​​​​​​

 

 

תוכניות 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/regulation/Pages/2018.aspxתוכניות 2018
תוכניות 2015https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/regulation/Pages/2015.aspxתוכניות 2015
תוכניות 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/regulation/Pages/2016.aspxתוכניות 2016
תכניות 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/regulation/Pages/2017.aspxתכניות 2017
תוכניות 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/regulation/Pages/2019.aspxתוכניות 2019