כנסים וימי עיון

​​​​​​​

 

 

פיתוח מיזמים תיירותיים במרחב הכפריhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Courses_seminars/Pages/Tourism_Projects.aspxפיתוח מיזמים תיירותיים במרחב הכפרי