כנסים וימי עיון

בימים אלו, אנו משיקים את תכנית "אסטרטגיה וחדשנות במרחב הכפרי" אשר מטרתה היא – מיצוי הפוטנציאל במרחב הכפרי בישראל, תוך הטמעת חדשנות וכתוצאה מתהליך היוועצות ועיצוב אסטרטגיה. 
במסגרת התהליך החשוב והמרכזי הזה, נקיים סדרת מפגשי סמינר רשת, בנושאי הליבה של העבודה: התחדשות כפרית, צמיחה כלכלית וניהול המרחב.

בתהליך ההיוועצות ניצור יחד מרחב משמעותי למפגש בין רעיונות, ידע, ותפיסות מקצועיות בנושאים המדוברים.
מפגשי היוועצות יתקיימו בהובלת מנהלת הרשות לתכנון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, ד"ר רותי פרום אריכא, יחד עם בכירי המשרד ומובילי התהליך מהרשות לתכנון, ובליווי של מר רון צור, מנכ"ל קבוצת Sparks Consulting Group.
לסדרת מפגשי הרשת יוזמנו בכירים ממשרדי הממשלה השונים, ראשי רשויות, נציגי מרכז המועצות האזוריות ותנועות ההתיישבות. בנוסף, יוזמנו בכירים מהאקדמיה, מומחי תוכן בתחומים הרלוונטיים ועוד.

מטרת הסמינר הרשתי: רתימת שותפים ועיצוב תוכניות הפעולה של הרשות לתכנון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, תוך היוועצות עם המוזמנים למפגש בתחום שבמיקוד בכל אחד מסדרת המפגשים.

ההישג המצופה: קיום דיון מאפשר, ממוקד, בעל ערך ומהותי לעיצוב תוכניות פעולה של משרד החקלאות ופיתוח הכפר והרשות לתכנון, בהתבסס על הידע והניסיון הרב של המשתתפים בשיח, וכבסיס ליצירת שיתופי פעולה חוצי מגזרים.


מבנה הסמינר

  1. פתיחה וברכות
  2. שלושה מומחים בכל מפגש, שבע דקות לכל דובר
  3. פתיחת המפגש לשאלות, רעיונות או התייחסות לתכנים שהוצגו בפני המשתתפים בסיום סקירות המומחים.
  4. משך המפגשים – שעה.
מפגש ראשון - חדשנות 
בהשתתפות 
ד"ר רותי פרום אריכא
אלעד שמיר
ערן דורון
ד"ר מיכל לוי

המפגש התקיים ב 27.7.20 בשעה 21.00

זימון  לזום:

Meeting ID: 853 2912 3343