רשות לתכנון

 

 

 

​​​​​​​הרשות לתכנון (או בשמותיה הקודמים "המרכז המשותף לתכנון ולפיתוח חקלאי והתיישבותי", "המרכז לתכנון", "מנהל התכנון") ה​ייתה פעילה במשרד החקלאות עוד משנות ה- 60. הרשות לתכנון איננה רשות סטטוטורית, אך קיימים כמה תפקידים שניתנו לה במסגרת החלטות מנהל מקרקעי ישראל, והם בעיקר לעניין פעילות ועדת פרוגרמות ועדת הקרקעות העליונה. 
בשנת 2006 נקבעו תפקידיה של הרשות לתכנון: "הרשות עוסקת בתכנון החקלאות לטווח הבינוני והארוך. מתוך כך היא ממליצה על הקצאה של גורמי ייצור חקלאיים: קרקע, מים ועבודה, זאת בתיאום עם משרדי ממשלה שונים. כמו כן עוסקת הרשות בתכנון פרוגרמות להתיישבות המתוכננת ופרויקטים חקלאיים במסגרת ההתיישבות הלא מתוכננת, מסייעת לקידום פיתוח הכפר בהיבטי תכנון ובנייה ובתחום פיתוח הכפר, התיירות הכפרית, חונכות עסקית, הרחבה קהילתית של מושבים וקיבוצים ושינויים ארגוניים בישובים המתוכננים...".

רשות לתכנון

 

 

 

 

התוכנית לפיתוח כלכלי-חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב - 2021-2017רשות לתכנון;הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגבhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/Bedouins_integration/publications/Pages/tihnun_mul_bitzuha.aspxהתוכנית לפיתוח כלכלי-חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב - 2021-201723/12/2018 22:00:00{de67368d-e15b-4a8b-8e08-44420c7e883b}7da49561-042a-48e1-a67d-6c0b3a03de1121
נוהל להערות הציבור לפעילויות בתחום חברה וקליטה לשנים 2018 - 2019 חטיבה להתיישבות;רשות לתכנוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/pirsumim/Pages/Noal_Klita.aspxנוהל להערות הציבור לפעילויות בתחום חברה וקליטה לשנים 2018 - 2019 31/10/2018 22:00:00{69dcff98-6a92-4693-b429-6bb7381e36d4}5dfaf9ce-9ce0-412e-82c4-a1a1d00ef39315
טבלת עררים עותק לפרסום – מבחני תמיכה 2018רשות לתכנוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/tavlat_ararim_2018.aspxטבלת עררים עותק לפרסום – מבחני תמיכה 201831/10/2018 22:00:00{713e1d11-ee25-4d19-b947-af22791cf994}4ee79e08-31fb-4f8a-b894-576c6ae207c767
מבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים למוסדות ציבור - טיוטה להערות הציבוררשות לתכנוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/gareinim/publications/Pages/tmicha_garhinim.aspxמבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים למוסדות ציבור - טיוטה להערות הציבור16/10/2018 21:00:00{713e1d11-ee25-4d19-b947-af22791cf994}4ee79e08-31fb-4f8a-b894-576c6ae207c765

 

 

פרום אריכא רותיפרום אריכא רותי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461790פרום אריכא רותימנהלת הרשות לתכנוןבית דגן03-948557203-9485811Ruthif@moag.gov.il
צור עומרצור עומר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466651צור עומרמנהל תחום בכיר גרעינים משימתיים03-948544503-9485811omerz@moag.gov.il
גבאי כוכבהגבאי כוכבה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461485גבאי כוכבהרכזת לשכה בכירהבית דגן03-948557203-9485811cohig@moag.gov.il
קוטלר דנה ימהרןקוטלר דנה ימהרן{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466922קוטלר ימהרן דנהרכזת לשכה בכירה03-9485949DanaKo@moag.gov.il

 

 

פרסום נוהל תמיכה במשטחי לוליםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2019/Pages/Noal_Tmicha_Luliim.aspxפרסום נוהל תמיכה במשטחי לולים07/01/2019 22:00:00