טפסים

​​

 

 

נספח ה - ספק חדשhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/Forms/Pages/sapak_hadash.aspxנספח ה - ספק חדש
דוח ביצוע מסכם לגרעין – ביצוע פעולות 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/Forms/Pages/doc_mesakem_garin.aspxדוח ביצוע מסכם לגרעין – ביצוע פעולות 2016
דוח ביצוע לפרויקט – ביצוע פעולות 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/Forms/Pages/doch_bizua_project.aspxדוח ביצוע לפרויקט – ביצוע פעולות 2016
דוח ביצוע שכר 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/Forms/Pages/doch_bizua_sachar2017.aspxדוח ביצוע שכר 2017
דוח ביצוע שכרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/Forms/Pages/doch_bozua_sachar.aspxדוח ביצוע שכר
מצבת חברי ועובדי הגרעיןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/Forms/Pages/mazevet_ovdim.aspxמצבת חברי ועובדי הגרעין
טפסים נלווים למבחני תמיכה גרעיני משימה 2017 - שכר ופעולותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/Forms/Pages/tfasim_tmicah.aspxטפסים נלווים למבחני תמיכה גרעיני משימה 2017 - שכר ופעולות
טופסי ​הגשה תמיכה בשכר ופעולות 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/Forms/Pages/tofes_tmicha_besachar.aspxטופסי ​הגשה תמיכה בשכר ופעולות 2017