תחום גרעינים משימתיים

 

 

 

​​​​​החל משנת 2015 פועל משרד החקלאות בתחום הגרעינים המשימתיים, המנוהל באגף ההתיישבות ברשות לתכנון.
תמיכת המשרד בגרעינים מוקצית​ באמצעות מבחני תמיכה לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1985.

התמיכות מהוות מקור תמיכה לקהילות המשימתיות בשני אופנים עיקריים:
א. השתתפות בתשלום שכר לרכזי הגרעינים ולעובדים נוספים העוסקים בניהול הגרעין.
ב. השתתפות במימון פעילויות חברתיות וקהילתיות אותן מקיים הגרעין בתחום מגוריו.

תקציב התמיכות בשנים 2015 - 2017 עמד על כ- 64 מיליון ₪.
בשנת 2018 התקציב עמד על כ – 42 מיליון ₪.
בשנת 2019 התקציב עומד על כ – 36 מיליון ₪.

כתובת לפניות: garinim@moag.gov.il

אגף ההתיישבות (גרעינים)

 

 

 

 

מצגות מכנס גרעיניםאגף ההתיישבות (גרעינים)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/Kenes_Garinim_Presentation.aspxמצגות מכנס גרעינים14/01/2019 22:00:00{713e1d11-ee25-4d19-b947-af22791cf994}4ee79e08-31fb-4f8a-b894-576c6ae207c772
טבלת עררים עותק לפרסום – מבחני תמיכה 2018אגף ההתיישבות (גרעינים)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/tavlat_ararim_2018.aspxטבלת עררים עותק לפרסום – מבחני תמיכה 201831/10/2018 22:00:00{713e1d11-ee25-4d19-b947-af22791cf994}4ee79e08-31fb-4f8a-b894-576c6ae207c767
מבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים למוסדות ציבור - טיוטה להערות הציבוראגף ההתיישבות (גרעינים)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/tmicha_garhinim.aspxמבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים למוסדות ציבור - טיוטה להערות הציבור16/10/2018 21:00:00{713e1d11-ee25-4d19-b947-af22791cf994}4ee79e08-31fb-4f8a-b894-576c6ae207c765
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 05.06.18אגף ההתיישבות (גרעינים)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/protocol_050618.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 05.06.1831/07/2018 21:00:00{713e1d11-ee25-4d19-b947-af22791cf994}4ee79e08-31fb-4f8a-b894-576c6ae207c763

 

 

צור עומרצור עומר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466651צור עומרמנהל תחום בכיר גרעינים משימתיים;ממונה על חוק ההתיישבות החקלאית03-948544503-9485811omerz@moag.gov.il
אגף ההתיישבות (גרעיני משימה)אגף ההתיישבות (גרעיני משימה){9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466661גרעיני משימהgarinim@moag.gov.il

 

 

פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 29.11.2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/protocol291120.aspxפרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 29.11.202026/12/2020 22:00:00
פרוטוקול ועדת תמיכות גרעינים משימתיים 03.11.2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/protocol03112020.aspxפרוטוקול ועדת תמיכות גרעינים משימתיים 03.11.202016/11/2020 22:00:00
פרוטוקול ועדת תמיכות גרעינים משימתיים מיום 13.9.2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/protocol130920.aspxפרוטוקול ועדת תמיכות גרעינים משימתיים מיום 13.9.202024/10/2020 21:00:00
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה - פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 27.07.2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/tmichot_27072020.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה - פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 27.07.202003/08/2020 21:00:00

 

 

 

 

דוח ביצוע מסכם לגרעין – ביצוע פעולות 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/Forms/Pages/doc_mesakem_garin.aspxדוח ביצוע מסכם לגרעין – ביצוע פעולות 2016
דוח ביצוע שכר 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/Forms/Pages/doch_bizua_sachar2017.aspxדוח ביצוע שכר 2017
דוח ביצוע שכרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/Forms/Pages/doch_bozua_sachar.aspxדוח ביצוע שכר
טפסים נלווים למבחני תמיכה גרעיני משימה 2017 - שכר ופעולותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/Forms/Pages/tfasim_tmicah.aspxטפסים נלווים למבחני תמיכה גרעיני משימה 2017 - שכר ופעולות
טופסי ​הגשה תמיכה בשכר ופעולות 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/Forms/Pages/tofes_tmicha_besachar.aspxטופסי ​הגשה תמיכה בשכר ופעולות 2017