תחום גרעינים משימתיים

 

 

 

​​​​​החל משנת 2015 פועל משרד החקלאות בתחום הגרעינים המשימתיים, המנוהל באגף ההתיישבות ברשות לתכנון.
תמיכת המשרד בגרעינים מוקצית​ באמצעות מבחני תמיכה לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1985.

התמיכות מהוות מקור תמיכה לקהילות המשימתיות בשני אופנים עיקריים:
א. השתתפות בתשלום שכר לרכזי הגרעינים ולעובדים נוספים העוסקים בניהול הגרעין.
ב. השתתפות במימון פעילויות חברתיות וקהילתיות אותן מקיים הגרעין בתחום מגוריו.

תקציב התמיכות בשנים 2015 - 2017 עמד על כ- 64 מיליון ₪.
בשנת 2018 התקציב עומד על כ - 44 מיליון ₪.​

כתובת לפניות: garinim@moag.gov.il

אגף ההתיישבות (גרעינים)

 

 

 

 

מצגות מכנס גרעיניםאגף ההתיישבות (גרעינים)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/Kenes_Garinim_Presentation.aspxמצגות מכנס גרעינים14/01/2019 22:00:00{713e1d11-ee25-4d19-b947-af22791cf994}4ee79e08-31fb-4f8a-b894-576c6ae207c772
טבלת עררים עותק לפרסום – מבחני תמיכה 2018אגף ההתיישבות (גרעינים)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/tavlat_ararim_2018.aspxטבלת עררים עותק לפרסום – מבחני תמיכה 201831/10/2018 22:00:00{713e1d11-ee25-4d19-b947-af22791cf994}4ee79e08-31fb-4f8a-b894-576c6ae207c767
מבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים למוסדות ציבור - טיוטה להערות הציבוראגף ההתיישבות (גרעינים)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/tmicha_garhinim.aspxמבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים למוסדות ציבור - טיוטה להערות הציבור16/10/2018 21:00:00{713e1d11-ee25-4d19-b947-af22791cf994}4ee79e08-31fb-4f8a-b894-576c6ae207c765
תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 05.06.18אגף ההתיישבות (גרעינים)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/protocol_050618.aspxתמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 05.06.1831/07/2018 21:00:00{713e1d11-ee25-4d19-b947-af22791cf994}4ee79e08-31fb-4f8a-b894-576c6ae207c763

 

 

אגף ההתיישבות (גרעיני משימה)אגף ההתיישבות (גרעיני משימה){9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466661גרעיני משימהgarinim@moag.gov.il
צור עומרצור עומר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466651צור עומרמנהל תחום בכיר גרעינים משימתיים;ממונה על חוק ההתיישבות החקלאית03-948544503-9485811omerz@moag.gov.il

 

 

מבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים למוסדות ציבור 2020 - טיוטה להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/tmicha_garinim241019.aspxמבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים למוסדות ציבור 2020 - טיוטה להערות הציבור23/10/2019 21:00:00
פרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 15.9.2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/protocol_tmihot150919.aspxפרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 15.9.201924/09/2019 21:00:00
פרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 21.7.2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/protocol_tmihot210719.aspxפרוטוקול ועדת תמיכות - גרעינים משימתיים מיום 21.7.201924/09/2019 21:00:00
טבלת חלוקת תקציב תמיכה בגרעינים משימתיים ויזמים לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/chalukat_takztiv.aspxטבלת חלוקת תקציב תמיכה בגרעינים משימתיים ויזמים לשנת 201926/06/2019 21:00:00

 

 

 

 

דוח ביצוע מסכם לגרעין – ביצוע פעולות 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/Forms/Pages/doc_mesakem_garin.aspxדוח ביצוע מסכם לגרעין – ביצוע פעולות 2016
דוח ביצוע שכר 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/Forms/Pages/doch_bizua_sachar2017.aspxדוח ביצוע שכר 2017
דוח ביצוע שכרhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/Forms/Pages/doch_bozua_sachar.aspxדוח ביצוע שכר
טפסים נלווים למבחני תמיכה גרעיני משימה 2017 - שכר ופעולותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/Forms/Pages/tfasim_tmicah.aspxטפסים נלווים למבחני תמיכה גרעיני משימה 2017 - שכר ופעולות
טופסי ​הגשה תמיכה בשכר ופעולות 2017https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/Forms/Pages/tofes_tmicha_besachar.aspxטופסי ​הגשה תמיכה בשכר ופעולות 2017