נוהלי תמיכה

​​

 

 

מבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר למוסדות ציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/nehalim/Pages/tmicha_2020.aspxמבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר למוסדות ציבור
נוהל הגשת דוחות ביצוע עבור תמיכה בשכר ופעולות - גרעיני משימה 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/nehalim/Pages/wages_operations.aspxנוהל הגשת דוחות ביצוע עבור תמיכה בשכר ופעולות - גרעיני משימה 2019
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסומם של מבחנים לצורך תמיכה במוסדות ציבור בתחום גרעיני משימה לשנת 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/nehalim/Pages/tmicha_garinim_2018.aspxמשרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסומם של מבחנים לצורך תמיכה במוסדות ציבור בתחום גרעיני משימה לשנת 2018
נוהל הגשת דוחות ביצוע עבור תמיכה בשכר ופעולות - גרעיני משימה 2016https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/nehalim/Pages/hagashat_dochot.aspxנוהל הגשת דוחות ביצוע עבור תמיכה בשכר ופעולות - גרעיני משימה 2016