נוהלי תמיכה

​​​​משרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם בזאת מבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים לשנת 2018.
ניתן להגיש בקשות תמיכה לפי מבחנים אלה בהתאם להוראות סעיף 3 א' לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

בקשות תמיכה ניתן להעביר עד ליום ד', 28.03.2018, י"ב בניסן תשע"ח, בשעה 13:00 באמצעות מערכת מרכב"ה ובדוא"ל: garinim@moag.gov.il על פי תנאי מבחני התמיכה.

לא יתקבלו בקשות שיוגשו לאחר מועד זה ובדרכים אחרות.