פרסומים

  • לא תינתן תמיכה לגרעין המעורב בפעילות מפלגתית כלשהי, ארצית או מקומית; הוברר כי היה  גרעין מעורב בפעילות מפלגתית כאמור, תיחשב התמיכה כאילו ניתנה שלא כדין, כמשמעה בנוהל. (ס' 11(ד) במבחני התמיכה לשנת 2019).
  • לא ניתן להשתמש בכספי תמיכות לפעילות שאינה חלק ממטרת התמיכה.
  • לא ניתן לעשות שימוש בכספי תמיכה  לפעילות מפלגתית או כחלק מתעמולת בחירות.
  • חל איסור על מוסד נתמך לכלול את שמה של מפלגה או סיעה במודעות או בפרסומים או באירועים שלו. 
  • ​אין לקיים כל פעילות הנוגעת לבחירות במהלך פעילות נתמכת או תוך שימוש במשתתפים בפעילות נתמכת, במועדים בהם אמורים להשתתף בפעילות או מדווחים כמשתתפים בה.