פרסומים

​​​​משתתפים – חברי הוועדה:
ד"ר רותי פרום אריכא – יו"ר הועדה
עומר צור – הרשות לתכנון, מנהל תחום בכיר גרעינים משימתיים, מרכז הוועדה
עו"ד חנאן טוחי – יועצת משפטית, הלשכה המשפטית
רו"ח דיקלה רייזנר אלקיים – ס. חשב המשרד
רו"ח שני אלקבץ – נציגת חשב המשרד

משתתפים נוספים:
רו"ח רמי אלחנתי- משרד רו"ח מלווה מטעם החשב הכללי.
בהתאם להחלטת ועדת תמיכות מיום ה- 8.7.2018 במסגרתה נפסלה בקשתם של שני הגרעינים המפורטים מטה, ובהמשך להתכתבות עם עו"ד חנן ארליך, ממונה המחלקה למשפט ציבורי-מנהלי, ייעוץ וחקיקה מטעם משרד המשפטים. התקיים דיון נוסף בעניינם. ומבירור בדבר הסיבות לפסילתם, עלה כי נפלו טעויות בבדיקה וכי הגרעינים עומדים בתנאי הסף, וזכאים לתמיכה.

1. גרעין עולים ליובאוויטש חיפה- 246,235 ₪. 
2. גרעין תומכי תמימים ליובאוויטש רמת אביב- 177,574 ₪.

פרוטוקול ועדת תמיכות חתום - עררים שכר ופעולות גרעינים (לא נגיש, סרוק וחתום, טקסט נגיש לעיל)​

 

 

קול קורא – מיזמים לתמיכה בהדברה ידידותית של זבוב הפירות הים תיכוני בענף מטעי פירות בהתארגנות אזורית 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/publications/Pages/kol_kore_zvuv_perot2020.aspxקול קורא – מיזמים לתמיכה בהדברה ידידותית של זבוב הפירות הים תיכוני בענף מטעי פירות בהתארגנות אזורית 2020משרד החקלאות החליט לכלול במערך ההדברה שלו את זבוב הפירות הים תיכוני (Ceratitis capitata), אשר הוכרז כנגע לאומי. לצורך כך, הוחלט על ביצוע מיזמים במספר אזורים בארץ כאשר ההדברה המאורגנת של הזבוב שתיכלל במיזם תכלול מגוון שיטות בקרה וטיפול.
נוהל תמיכה - גריטת ספינות מכמורתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/tmicha/Pages/grita_michmoret.aspxנוהל תמיכה - גריטת ספינות מכמורת
נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא לשנים 2020 – 2022 – פרסום נובמברhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/Hitargenut_Haklaim_sevev_sheni.aspxנוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא לשנים 2020 – 2022 – פרסום נובמבר