פרסומים

​​​​​​​​​​משרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם בזאת מבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים לשנת 2019.
ניתן להגיש בקשות תמיכה לפי מבחנים אלה בהתאם להוראות סעיף 3 א' לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

​​​בקשות תמיכה ניתן להעביר עד ליום ג', 22.01.2019, ט"ז בשבט תשע"ט, בשעה 13:00 באמצעות מערכת מרכב"ה (מספר קול קורא: 10368) על פי תנאי מבחני התמיכה.

לא יתקבלו בקשות שיוגשו לאחר מועד זה ובדרכים אחרות.

תיקון למבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר למוסדות ציבור (לא נגיש, סרוק)
תיקון למבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר למוסדות ציבור (נגיש)