פרסומים

הנכם מוזמנים להשתתף בכנס גרעיני משימה – מבחני תמיכה 2019. הכנס יערך במעמד שר החקלאות ופיתוח הכפר, ח"כ אורי אריאל, באולם הכנסים בקריה החקלאית בבית דגן, ביום ה' ד' בשבט תשע"ט, 10.1.2019 בשעה 16:00.

אנא אשרו השתתפותכם בקישור